Naar inhoud

Hoe je een agrarisch gebied voorbereidt op de toekomst

Onderzoekers brachten de cultuurhistorische situatie in de polders in kaart

Over twintig jaar zullen de veenweidegebieden in West-Nederland er anders uitzien dan nu. Wat gaat er veranderen en wat zullen de gevolgen zijn? Die vragen onderzocht Vereniging Deltametropool in vijf veenpolders in Oudewater, Boskoop, Midden-Delfland, Uitgeest en Zoeterwoude.

De onderzoekers brachten de cultuurhistorische situatie in de polders in kaart. Ze deden onderzoek op locatie, hielden interviews met belanghebbenden en organiseerden uiteindelijk in ieder onderzoeksgebied een workshop met betrokkenen: boeren en activisten, ondernemers en beleidsmakers. Het resultaat is een rapport dat per gebied de uitdagingen voor de komende jaren in beeld brengt.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: 

Contact

Henk BaasHenk Baas

Programmaleider Levend Landschap

h.baas@cultureelerfgoed.nl 033-4217670

Partners

In dit project werkte de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de volgende partijen:

  • Vereniging Deltametropool
  • DS Landschapsarchitecten

 

Lees meer