Naar inhoud

Het optimisme van ruilverkaveling verbeeld

Films houden wederopbouwlandschappen levend

Voorlichtingsfilms promootten tijdens de wederopbouw de moderne landbouw. Nu maken films opnieuw het publiek bekend met ruilverkavelingsgebieden.

Ongeveer tweederde deel van het Nederlandse landelijk gebied kreeg zijn huidige vorm door ruilverkavelingen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft acht ruilverkavelingsgebieden aangewezen als waardevol cultureel erfgoed. Bekendheid met de geschiedenis van de landschappen vergroot de kans dat er in de toekomst respectvol mee omgegaan wordt. Een manier om dat ter bereiken is door het brede publiek hiermee in aanraking te brengen door middel van film.

Daarom zijn speciaal voor een tentoonstelling over de ruilverkavelingsgebieden twee korte films gemaakt. Ze geven op een bondige en interessante manier informatie over de ruilverkaveling tijdens de wederopbouw. Een promotieonderzoek naar de historische landbouwfilms over de modernisering van de landbouw en het platteland in deze periode leverde cultuurhistorische inzichten op en diende als vooronderzoek voor de films.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: