Naar inhoud

Groen in wederopbouwwijken

Werkgroep met betrokkenen

Er is een groot draagvlak vanuit de gemeente Hengelo en de Stichting Erfgoed Hengelo om bezig te gaan met het groen in de wederopbouwwijk Klein-Driene. Dat gaf de gemeente de kans om de aanpak hiervan gestructureerd op te zetten. Deze aanpak kan dienen als voorbeeld voor andere gemeenten.

De gemeente Hengelo buigt zich al langere tijd over de toekomst van de wederopbouwwijken in de stad. Bron: Gemeente Hengelo

Plannen van maandelijkse overleggen

De gemeente heeft een groep verzameld van betrokkenen over de hele breedte van de wijk: naast een vertegenwoordiging van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ook een vertegenwoordiger van de Monumentencommissie, woningcorporatie Welbions (eigenaar van het meeste vastgoed in de wijk), stedenbouwkundigen en de wijkcoördinator, die regelmatig contact heeft met bewoners. Om alle betrokkenen op de hoogte te houden, organiseert de gemeente maandelijks overleggen over de stand van zaken in wederopbouwwijk Klein-Driene. Dat zorgt voor een grote betrokkenheid en een goede afstemming over het project.

Verzekeren van betrokkenheid van bewoners

Een van de speerpunten van dit project is het betrekken van de bewoners van de wijk Klein-Driene bij de planvorming. Wat er gebeurt, moet ook met name van de bestaande buurtbewoners komen. Hoe tevreden zijn zij over hun buurt? Wat voor gebruik maken zij van het groen? Hoe zien zij de toekomst van hun wijk? De woningbouwcorporatie Welbions wil graag dat de huidige bewoners van de wijk zich er (weer) prettig gaan voelen. Dat betekent dat input vanuit de wijk essentieel is. 

“Je zou bijvoorbeeld het grote grasveld in het midden van de wijk kunnen accidenteren en zo gevarieerder kunnen maken.”

Hans de Gruil, voorzitter Stichting Erfgoed Hengelo, in RO-magazine 7-8, 2014

Contact

Frank BuchnerFrank Buchner

Programmaleider Wederopbouwgebieden

f.buchner@cultureelerfgoed.nl 033-4217478