Naar inhoud

Groen in wederopbouwwijken

Verantwoorde aanpak van groen

Een cultuurhistorisch verantwoorde aanpak van groen, zoals de gemeente Hengelo die op het oog heeft voor de wederopbouwwijk Klein-Driene, vereist kennis van de (cultuur)geschiedenis van de wijk. Die werd begin jaren 50 gebouwd en bestaat uit ongeveer 2000 woningen. Een korte blik op de geschiedenis van een wederopbouwwijk.

plattegrond van de wederopbouwwijk Klein-Driene in Hengelo

Opzet van de wijk

Klein-Driene is heel ruimtelijk opgezet. Het bestaat uit ruim uit elkaar staande woningblokken met daartussen een gemeenschappelijke tuin. Er zijn verschillende woningtypen gebouwd, zodat verschillende generaties en sociale groepen bij elkaar konden wonen. Klein-Driene bestaat uit Klein-Driene I (traditionele bouw) en Klein-Driene II (moderne bouw).

doorkijk door het groen in de wijk de Klein-Driene in Hengelo

Veranderingen in de wijk

Klein-Driene II was niet populair. Daarom zijn er in de jaren 80 een aantal veranderingen aangebracht die het tij hebben gekeerd. Bijvoorbeeld veranderingen aan gevels, de aanleg van een groene wandelroute en de vervanging van bestaande bouw door andere woningen. Ook in Klein-Driene I is bijgebouwd en verbouwd.

Bron: Gemeente Hengelo

winkelstrip in de wijk Klein-Driene in Hengelo

Structuur is nog intact

Hoewel er bijgebouwd en verbouwd is in de wijk, is de structuur ervan is nog volledig intact. De sloop- en nieuwbouw die heeft plaatsgevonden, is zeer bescheiden te noemen. De meeste veranderingen zijn geweest in de centrale zone van de wijk, die al vanaf het begin een afwijkende bebouwing had.