Naar inhoud

Groen in wederopbouwwijken

Integrale aanpak groen

Het doel van het project is te komen tot een integrale aanpak van het groen in wederopbouwwijken. Die moet zorgen voor een duurzame groenstructuur. De inventarisatie moet begin 2015 afgerond zijn.

Wederopbouwwijk Klein-Driene anno 2010

Wonen in wederopbouwwijk aantrekkelijker maken

Woningbouwcorporatie Welbions heeft de wens om Klein-Driene aantrekkelijker te maken voor bewoners. De wensen van bewoners zijn namelijk waarschijnlijk veranderd vergeleken met enkele decennia geleden. De woningbouwcorporatie wil graag een gevarieerd publiek trekken door bouwkundige en stedenbouwkundige ingrepen.

Onderhoud aan riolering en waterhuishouding

De gemeente Hengelo is van plan om onderhoud uit te voeren aan de riolering en waterhuishouding in Klein-Driene. Daarbij is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat het waardevolle groen behouden blijft. Niet alleen vanwege de cultuurhistorische waarde en betekenis, maar ook om te zorgen dat het groen van betekenis blijft voor de stad en de wijkbewoners. Om daarvoor te zorgen, moet de zorg voor het groen ingebed zijn in het beleid én in de maatschappij.

“Een groot deel [van de bomen in het Arboretum in Klein-Driene] stamt zelfs nog uit 1956… Dat is toch uniek.”

Hans de Gruil, voorzitter Stichting Erfgoed Hengelo, in RO-magazine 7-8, 2014

Contact

Frank BuchnerFrank Buchner

Programmaleider Wederopbouwgebieden

f.buchner@cultureelerfgoed.nl 033-4217478