Naar inhoud

Groen in wederopbouwwijken

Gedegen aanpak van project

Hoewel de werkelijke inventarisatie van het groen in wederopbouwwijk Klein-Driene nog niet is afgerond, zijn er al lessen te leren uit het initiatief van de gemeente Hengelo. De gestructureerde aanpak toont krachtig aan hoe gemeenten het groen in wederopbouwgebieden kunnen aanpakken zodat alle betrokkenen inbreng hebben.

De wijk Klein-Driene in Hengelo is doorspekt met zogenoemd ‘stempelgroen’: groen tussen woonblokken, waar bijvoorbeeld kinderen kunnen spelen.

Specialisten kijken vanuit hun expertise naar de cultuurhistorische aspecten

De gemeente heeft in het projectteam experts opgenomen die het onderzoek kunnen uitvoeren naar:

  • de ontwikkeling, de functie, de waardering en het gebruik van het groen in Klein-Driene;
  • ontwikkeling van duurzaam groen in de wijk met betekenis voor buurtbewoners en andere gebruikers;
  • de opzet van het onderhoud van het groen in Klein-Driene.

Deze experts bestaan uit stedenbouwkundigen en experts in erfgoed. Hiermee zorgt de gemeente voor de juiste expertise bij de planvorming. Ook zorgt de gemeente ervoor dat initiatiefnemers van toekomstige plannen houvast hebben aan de bestaande, verzamelde kennis.

Bewoners en woningbouwcorporaties bekijken de gebruikersbehoeften

Bij het project vraagt de gemeente ook nadrukkelijk de input van bewoners. Zij kunnen aangeven wat voor wensen zij als gebruikers hebben voor het groen. Hiermee geeft de gemeente Hengelo de buurt een unieke stem in het proces. Dat sluit aan bij de wens van de gemeente om te zorgen voor een breed draagvlak voor de plannen voor invulling van het groen in de wijk.

Contact

Frank BuchnerFrank Buchner

Programmaleider Wederopbouwgebieden

f.buchner@cultureelerfgoed.nl 033-4217478