Naar inhoud

Geef landgoederen de ruimte

Bestemmingen in beeld

In het rapport Ruimte op Landgoederen worden 12 voorbeelden genoemd van bredere bestemmingen. Deze pagina laat zien hoe vier van die voorbeelden in de praktijk (kunnen) uitpakken. Eigenaren krijgen hiermee de ruimte om hun landgoed zorgvuldig te beheren en onderhouden.

Bron: Ruimte op Landgoederen, OPG

Multifunctioneel gebruik van hoofdhuis en bijgebouwen

Door landhuizen een gemengde bestemming te geven, wordt het eenvoudiger om van functie te wisselen als dat wenselijk is. Dit landhuis Nieuw Rande in Deventer was voorheen een woning, maar is nu in gebruik als hotel-restaurant. (Foto: Ruimte op Landgoederen, OPG)

Conferentiecentrum Hoorneboeg

Gemengde bestemming

Op de Hoorneboeg in Hilversum biedt de gemengde bestemming nieuwe kansen. Dit landhuis is nu een conferentiecentrum, maar mag in de toekomst ook worden gebruikt als klein hotel of voor culturele en maatschappelijke functies .

Bron: Ruimte op Landgoederen, OPG

Mogelijkheid voor een beheergebouw

Elk landgoed heeft behoefte aan een beheergebouw, het is heel frustrerend om daar een hele procedure voor te moeten doorlopen en een bestemmingsplan te wijzigen. Beter om die optie meteen in een bestemmingsplan op te nemen. Dit kan met een rechtstreekse bouwtitel of met een afwijkingsbevoegdheid. (foto: Ruimte op Landgoederen, OPG)

Bron: Ruimte voor Landgoederen, OPG

Omgevingsvergunningen voor werkzaamheden

Landgoederen worden vaak al tijdenlang en met grote deskundigheid beheerd. Een eigenaar kan het als zeer storend ervaren als voor bepaalde werken en werkzaamheden in de bodem, bij watergangen of voor het rooien of aanplanten van bomen een vergunning verplicht wordt gesteld. Dit kost veel tijd, energie en geld. Het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Voorst stelt deze vergunningplicht buiten werking voor landgoedbeheer bij een aantal bestemmingen (te weten: Bos, Natuur, Waarde – Landschap en de algemene aanduiding ‘historische waarden’). Landgoedeigenaren krijgen hiermee het vertrouwen dat zij hun terreinen zorgvuldig beheren. (Foto: Ruimte op Landgoederen, OPG)

Bron: Ruimte op Landgoederen, OPG

Rood-voor-rood op een landgoed

Veel gemeenten hanteren een rood-voor-roodregeling. Ter compensatie van sloop van een x aantal vierkante meter mag er op hetzelfde bouwperceel een nieuwe woning worden teruggebouwd. Op landgoederen kan de mogelijkheid worden geboden om op meerdere bouwpercelen een klein aantal meters bebouwing te slopen en daarvoor op een andere plek een of meer woningen terug te bouwen. Het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente (2014) is hiervan een voorbeeld, waarbij de voorwaarde geldt dat de sloop afkomstig moet zijn uit de eigen gemeente. (Foto: Ruimte op Landgoederen, OPG)

Bron: studiotd.nl/qocoon-house

Bijzondere stalwoning

Op landgoed Overvelde heeft een schuur voor intensieve veeteelt plaatsgemaakt voor een bijzondere ‘stalwoning’. De kippenschuur is volgens de rood-voor-rood regeling gesloopt: de nieuwe woning in agrarische stijl levert nu erfpachtinkomsten op voor het onderhoud van het landgoed. (foto: studiotd.nl/qocoon-house)