Naar inhoud

Rhenen: wederopbouwkern gaat erfgoed meer waarderen

Rhenen: een bijzondere aanzicht in beeld

De binnenstad van Rhenen is tijdens de Tweede Wereldoorlog tot tweemaal toe verwoest: in 1940 en in 1944. In plaats van alleen op te bouwen, besloot de gemeente de binnenstad op een nieuwe manier in te richten. Daarbij is een unieke wederopbouwkern ontstaan. De historische, middeleeuwse kern is nog zichtbaar, maar het wederopbouwplan introduceerde ook moderne elementen.

Kaart van het vooroorlogse Rhenen

Vooroorlogs Rhenen bleef klein

Tot 1873 was Rhenen een ommuurde stad, die alleen toegankelijk was via 3 stadspoorten. In tegenstelling tot veel andere Nederlandse steden, zijn er buiten de historische binnenstad van Rhenen nooit wijken bijgebouwd tot in de 20e eeuw. Beeld: SteenhuisMeurs BV

Cunerakerk in Rhenen

Rhenen had verschillende bloeiperiodes

De Cunerakerk trok vóór de Reformatie talloze pelgrims en was dus een bron van inkomsten voor de stad. Na de 15e eeuw richtte Rhenen zich op accijnzen, turfwinning en later de tabaksindustrie. Rhenen stond lang bekend als de ‘groene stad’. Beeld: SteenhuisMeurs BV

Kaart van het wederopbouwplan voor het naoorlogse Rhenen

Herstel na de oorlog gebeurt met oog op de toekomst

Na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog besloot Rhenen te herbouwen om te herstellen én om een nieuwe economische impuls te krijgen. De doorgaande weg door de stad werd verbreed om meer verkeer toe te laten – want dat was de toekomst. Ook kwamen oude elementen weer prominent in beeld, zoals de kerk en het randpark. Beeld: SteenhuisMeurs BV

De hoofdstraat van Rhenen met gevarieerd gevelbeeld

Rhenen gebruikt gevarieerde architectuur

Rhenen wilde een kern die organisch leek opgebouwd. Daarom vroeg de stad aan verschillende architecten om huizen en winkels te ontwerpen. Deze verschillende ontwerpen werden vervolgens dooreen gebouwd, zodat de nieuwe kern een gevarieerd gevelbeeld laat zien. Beeld: SteenhuisMeurs BV

Zicht op Rhenen

Combinatie van historie, moderniteit en groen

Tijdens de wederopbouw werd de historische structuur van de stad hersteld, maar ook aangepast aan de eisen van de nieuwe tijd. Dat is te zien aan het terugleggen van rooilijnen voor het plein en verkeer door de stad én aan de aanleg van een groene rondwandeling. Beeld: SteenhuisMeurs BV