Naar inhoud

Rhenen: wederopbouwkern gaat erfgoed meer waarderen

Resultaat: Unieke kenmerken geven beleid richting

Steden met unieke kenmerken – in het bijzonder wederopbouwsteden – doen er goed aan om deze kenmerken vast te leggen. En niet alleen omdat het Besluit Ruimtelijke Ordening daartoe verplicht. Onderzoek naar de eigen bijzondere kenmerken levert ook veel inzicht op, dat richting kan geven voor beleid in de toekomst.

oude kaart van Rhenen met zijn toegangswegen
De cultuurhistorie van Rhenen biedt aanknopingspunten voor beleid in de toekomst Beeld: SteenhuisMeurs BV

Stel de eigen stad voor als potentiele toeristische trekpleister

Het onderzoek naar de binnenstad hielp Rhenen ontdekken hoe uniek zijn eigen kern eigenlijk is. In het bijzonder: hoe Rhenen zich daarmee onderscheidt van overige steden. De gemeente kreeg inzicht in de typerende kenmerken van de stad. Dat is erg zinvol om te weten om de stad beter op de kaart te kunnen zetten als toeristische trekpleister! En daardoor wordt het ook belangrijker om te weten hoe de bijzondere kern bijzonder blijft – en om in het ruimtelijk beleid maatregelen te nemen om die uniekheid te bewaren.

Zoek de samenwerking met gespecialiseerde partijen

Zonder het rapport van SteenhuisMeurs over wederopbouwkernen had Rhenen misschien nooit geweten hoe uniek zijn kern is. Zonder het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed had de gemeente misschien veel langer gezocht naar een manier om die bijzondere kwaliteiten op te nemen in een bestemmingsplan. Conclusie: wederopbouwgemeenten doen er goed aan om de samenwerking te zoeken met specialisten. De Rijksdienst is in elk geval erg enthousiast over de manier waarop de samenwerking met Rhenen is verlopen. De dienst wil graag met andere wederopbouwsteden samenwerken.

Contact

Frank BuchnerFrank Buchner

Programmaleider Wederopbouwgebieden

f.buchner@cultureelerfgoed.nl 033-4217478