Naar inhoud

Experimenteerbos wordt publieke ontdekhoek

Watermodellen van monumentale waarde

Ruim veertig jaar lang diende het Waterloopbos in de Noordoostpolder als laboratorium. Het was het ‘speelterrein’ van ingenieurs die op 36 permanente constructieplaatsen modellen bouwden. In totaal voerden zij zo’n 200 opdrachten uit binnen- en buitenland uit. Hier is een groot deel van de waterkundige kennis ontwikkeld die Nederland nog steeds exporteert. Het onderzoekscentrum stond aan de basis van historische projecten als de Deltawerken.

Afbeelding overzicht terrein Waterloopbos met modellen in 1960

Netjes ingepast in omliggende landschap

Bij de indeling van het Waterloopkundig Laboratorium is de bestaande maatvoering in de Noordoostpolder gevolgd. Volgens agrarisch gebruik zijn kavels hier 300x800 meter. Deze structuur is duidelijk terug te zien op de overzichtskaart met de modelplaatsen. Hierdoor is het bos verbonden met de omgeving.

Afbeelding overzicht omloop water in Waterloopbos

Bloedsomloop met kleppen en schuiven

Door de modellen in het Waterloopkundig Laboratorium stroomt water. In het Voorsterbos is sprake van een natuurlijk verval van vijf meter vanaf de inlaatduiker in het Vollenhover Kanaal. Via een regelvijver, aan- en afvoersloten, kleppen, schuiven en meetstuwen loopt het water naar de Zwolse Vaart. Dit is de bloedsomloop van het lab.

Afbeelding Hevel Hartelsluis in 1970 in Waterloopbos

Nabootsing hevel Hartelsluis

Op de foto het schaalmodel van de nagebootste uitstroming van de hevels nabij de Hartelsluis (1970). Met het model is een oplossing gevonden met minimale hinder voor de scheepvaart. Typerend voor meerdere experimenten is het gebruik van strookjes papier om de stroming te analyseren.

Beeld compartimenteringswerken Oesterdam M1741 Waterloopbos

Hoe stabiel is de Oesterdam?

De Oesterdam is de langste dam van de Deltawerken: 10,5 kilometer. De dam ligt tussen Tholen en Zuid-Beveland in het oostelijke deel van de Oosterschelde. Op de afbeelding doen medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium onderzoek naar de stabiliteit van de stenen dammen.

Ik zie, ik zie…

Het Waterloopbos is geregeld het podium voor theatergezelschappen en kunstenaars. Dit draagt bij aan de beleefbaarheid van het gebied. De overblijfselen van de onderzoeksopstellingen en de natuur vormen samen unieke decors.