Naar inhoud

Experimenteerbos wordt publieke ontdekhoek

Ruimte voor beleving

In 2002 wordt Natuurmonumenten eigenaar van het Waterloopbos. De uitdaging is de locatie voor de toekomst te behouden. Om de uiteenlopende waarden van deze locatie allemaal een plaats te geven is een ontwikkelplan nodig.

Beeld Oosterscheldehal
In de Oosterscheldehal is de Oosterschelde op schaalmodel gebouwd voor onderzoek.

Pionieren in de polder

In 1951 nam de stichting Waterloopkundig Laboratorium in Delft de dependance in de Noordoostpolder in gebruik. Tientallen jaren van modelproeven in de buitenlucht en gebouwen droegen bij aan de Nederlandse waterbouwkundige kennis. Het was een pionierstijd met veel improvisatie. Het bos was voor de proeven functioneel: het hield de wind tegen. Dit maakte de meetresultaten zuiverder.

Nieuwe eisen aan het bos

Midden jaren negentig raakt het laboratorium overbodig. Een projectontwikkelaar koopt het bos en wil er duizend vakantiewoningen plaatsen. Omwonenden en natuurorganisaties weten dit te voorkomen. Natuurmonumenten maakt er een toegankelijk bos van. De status als rijksmonument (per maart 2016) brengt instandhoudingseisen met zich mee. Maar wat is de gewenste instandhouding hier?

Waardevolle exploitatie

De opgave is in het kort: de cultuurhistorische en ecologische waarden in stand houden en ruimte bieden voor beleving. En dat op basis van een duurzame exploitatie. Om dat te realiseren werken Natuurmonumenten en de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed samen aan het Ontwikkelplan Waardevol Waterloopbos. Hiervoor overleggen ze met de provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpolder, omwonenden, deskundigen en ondernemers. Uiteindelijk moet het plan houvast bieden hoe met dit gebied om te gaan.

"Van de honderden gebieden die Natuurmonumenten rijk is, is het Waterloopbos zonder overdrijven het meest exotische en verwarrende.”  Teo Wams, directeur van Natuurmonumenten

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335