Naar inhoud

Experimenteerbos wordt publieke ontdekhoek

Zoektocht naar nieuwe toekomst Waterloopbos

De Deltawerken zijn er berekend en ontworpen. En de havens van Rotterdam, IJmuiden, Beiroet, Lagos, Bangkok en Vlissingen. Bochten in rivieren, oeververbindingen, sluizen, ontgronding... De onderzoeken van het Waterloopkundig Laboratorium in het Waterloopbos te Flevoland zijn talrijk. Het instituut verwierf met de baanbrekende projecten een internationale gidsfunctie.

In de jaren negentig werd het werken met schaalmodellen, grotendeels in de buitenlucht, overbodig. Computers gingen de werkelijkheid nabootsen. Nu heeft de natuur deels weer bezit genomen van het voormalige onderzoeksbos dat in maart 2016 de status van rijksmonument kreeg. Voor eigenaar Natuurmonumenten de uitdaging om natuur, cultuurhistorie en beleving evenwichtig te combineren.

 

Verder in dit praktijkvoorbeeld: 

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335