Naar inhoud

Afsluitdijk verenigt waterveiligheid en cultuurhistorie

Resultaat: cultureel erfgoed inbedden in projecten

Wie niet leert van het verleden, is gedoemd het over te doen. Ecorys deed een evaluatie van de omgang met cultuurhistorische waarden binnen het project ‘Toekomst Afsluitdijk’. Het project was een succes én een ‘best practice’. Toch zijn er lessen te leren uit deze samenwerking met het oog op nieuwe projecten waar erfgoedbelangen en andere belangen samenkomen.

Standbeeld van Cornelis Lely op de Afsluitdijk
Standbeeld van Cornelis Lely op de Afsluitdijk

Zet altijd een erfgoedexpert aan tafel

Een erfgoedcoördinator die alle aspecten behandelt, kan inhoudelijk afstemmen met de betrokkenen vanaf het begin van het project. De aanwezigheid van een adviseur op het gebied van cultuurhistorie legt plannen niet aan banden, maar maakt het mogelijk om samen verder te denken over de mogelijkheden.

Leg afspraken, randvoorwaarden en adviezen schriftelijk vast

Schriftelijke adviezen, bij voorkeur met beeldmateriaal, maken de boodschap zo inzichtelijk mogelijk. Leg de afspraken over advisering en betrokkenheid van erfgoedexperts goed vast. Maak vanaf het begin van het proces duidelijk wat echt behouden moet blijven. Is het noodzakelijk om een veto uit te spreken of harde randvoorwaarden mee te geven? Toets ook tussentijds of de invulling van de rol van de erfgoedexpert nog past bij de fase waarin het proces zich bevindt.

Wees bewust van het belang van erfgoed

Erfgoedexperts moeten niet te bescheiden zijn bij het leggen van nadruk op het belang van erfgoed, naast andere belangen als ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. Het is noodzakelijk om de overkoepelende blik vast te houden en te kijken naar de samenhang tussen verschillende niveaus van cultuurhistorie (in het geval van de Afsluitdijk: zowel de dijk als geheel als de onderdelen ervan).

Een standaardaanpak bestaat niet

Er bestaat niet zoiets als een standaardaanpak. De aanpak van erfgoed in een project hangt altijd af van de complexiteit van het project en de complexiteit van de cultuurhistorische belangen. De aanpak van cultureel erfgoed moet toegespitst zijn op het specifieke project. 

“(We hebben) bij de Afsluitdijk geleerd dat je niet alles hoeft te behouden zolang de kernwaarden maar overeind blijven.”

L. Meursing, omgevingsmanager Afsluitdijk Rijkswaterstaat

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335