Naar inhoud

Afsluitdijk verenigt waterveiligheid en cultuurhistorie

Afsluitdijk in beeld

De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan de waterveiligheid van de Afsluitdijk, een van de monumentale waterkeringen van Nederland. Omdat het gaat om een van de iconen van de Nederlandse waterbeheersing en omdat het een rijksproject is, heeft Rijkswaterstaat al vroeg hulp ingeroepen van een adviseur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bijzondere waarden van de Afsluitdijk zijn aan een aantal punten af te lezen.

luchtfoto van de afsluitdijk

Strakke, symmetrische lijnen

Een van de meest kenmerkende aspecten van de Afsluitdijk is zijn strakke, symmetrische uiterlijk. De dijk scheidt IJsselmeer en Waddenzee met één rechte, ononderbroken lijn. Verbeteringen aan de dijk moeten dit karakteristieke beeld in stand houden.

standbeeld van Cornelis Lely, Nederlands ingenieur en ontwerper van de afsluitdijk

Rekening houden met monumenten op de dijk

Bij ontwikkelingen aan de Afsluitdijk werd al rekening gehouden met erfgoed. Bij een wegverbreding kwam bijvoorbeeld het bekende standbeeld van Lely op de middenberm te staan. Het beeld is verplaatst om het te kunnen behouden.

de autoweg op afsluitdijk, een twee maal tweebaansweg

Rol van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil een proactieve rol hebben aan het begin van verbeterprojecten. Bij de ambitie om de Afsluitdijk waterveilig te maken, moet cultuurhistorie integraal worden meegenomen. Het streven is ‘behoud door ontwikkeling’.

gebouwen van de Stevinsluizen gezien vanaf de rijbaan

Monumentale objecten op, aan en bij de dijk

Op de dijk zelf staan een aantal objecten die bijzondere waarde hebben. Denk aan de Stevin- en Lorentzsluizen, die in de Afsluitdijk zijn gebouwd om scheepvaartverkeer door te laten. Maar ook het bekende standbeeld van Cornelis Lely en de kazematten aan weerszijden van de dijk.

De afsluitdijk met een windmolen en de Stevinsluizen te zien in de verte vanaf de dijk

Illustratie van Nederlandse strijd tegen het water

De Afsluitdijk is één van de grootste waterstaatkundige werken in de Nederlandse strijd tegen het water. De beleving van de robuuste rechtlijnige dijk tussen IJsselmeer en Waddenzee is uniek.