Naar inhoud

Afsluitdijk verenigt waterveiligheid en cultuurhistorie

Aanleiding: de Afsluitdijk als icoon van de strijd tegen het water

De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan de waterveiligheid van de Afsluitdijk, een van de monumentale waterkeringen van Nederland. Het project ‘Toekomst Afsluitdijk’ is bedoeld om de waterkering weer te laten voldoen aan de veiligheidsnorm tot het jaar 2100.

Luchtfoto AfsluitdijkIcoon van waterbeheersing

De Afsluitdijk is een van de iconen van de Nederlandse waterbeheersing en bovendien een rijksproject. Rijkswaterstaat riep al vroeg hulp in van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Alle betrokkenen waren zich bewust van het belang van de Afsluitdijk als cultuurhistorisch monument. Toch bleek het lastig dat te vertalen naar de praktijk. Dat was met name het geval waar het niet ging over een overkoepelende visie, maar over deelprojecten die één van de partijen uitvoerde. Zij betrokken erfgoed weliswaar in het maken van afwegingen, maar alleen op kleine schaal. Ze keken niet naar de dijk als geheel.

Pilotproject voor het belang van erfgoed

Rijkswaterstaat wil niet alleen bij de Afsluitdijk goed omgaan met erfgoed, maar zoekt naar richtlijnen om erfgoed mee te wegen in al zijn projecten. Hoe kan het meenemen van cultureel erfgoed ervoor zorgen dat de plannen sterker worden? Het project ‘Toekomst Afsluitdijk’ moest dienen als voorbeeld van goede samenwerking en afstemming.

 

“Het ontwikkelen van cultuurhistorische waarden met respect voor het verleden moet voor elke landschapsarchitect vanzelfsprekend zijn.”

Peter de Ruyter, landschapsarchitect bureau Alle Hosper 

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335