Naar inhoud

Effectmeting windturbines bij Kinderdijk

Streep door plannen wegens gevaar werelderfgoedstatus

De uitkomst van de HIA gaf de provincie Zuid-Holland doorslaggevende argumenten om het project niet door te laten gaan. Op de zoeklocatie van Nedstaal komen geen windturbines.

Het huidige bezoekerscentrum in het Wisboomgemaal

Negatief advies

Het advies in het eindrapport luidt: “Vanuit dit onderzoek is het advies om de locatie Nedstaal als zoeklocatie voor de plaatsing van windturbines niet verder mee te nemen. De reden hiervoor is dat de plaatsing van zowel de uitgangssituatie als de onderzochte alternatieven een dusdanig negatief effect op de Kinderdijk heeft dat dit een risico betekent voor de status van Werelderfgoed. Het alternatief met de minst negatieve effecten voldoet niet aan het geambieerde aantal Megawatt en past bovendien niet binnen de aangegeven zoeklocatie van de Verordening ruimte.”

De gaafheid van het panorama verstoord

Volgens het eindrapport hebben de nieuwe turbines een groot effect op de visuele integriteit van het landschap. De nieuwe toevoeging verstoort de compleetheid en gaafheid van het panorama vanuit de belangrijkste zichtpunten van Kinderdijk. Dit is met name vanuit het zichtpunt vanaf de Lekdijk. Vanaf daar is de ingreep zichtbaar in een groot deel van het beeld. Verder luidt de conclusie dat de nieuwe turbines thuis horen bij een landschap dat meer bij de stad hoort, een nieuw energielandschap. Kinderdijk daarentegen is onderdeel van een karakteristiek agrarisch cultuurlandschap.

Altijd vliegende start met een HIA

Het HIA-model is een zeer duidelijk analyse-instrument en voor iedereen beschikbaar. Het is veelal een kwestie van een bureau in de arm nemen en een opdracht verlenen. Vanwege de opgedane ervaring met dit instrument heeft het voordelen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij een HIA te betrekken. Er zijn onder andere ook HIA's uitgevoerd naar ontwikkelingen bij de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie. En inmiddels is er bij Kinderdijk zelfs een tweede HIA afgerond die zich richtte op de herontwikkeling van de entreezone, de Natura 2000-doelen en de wateropgave (kade en dijkversterking).

"Ik ben voorstander van duurzame energie, maar Alblasserdam is geen geschikte locatie voor windenergie."

Arjan Kraijo, wethouder Ruimtelijke Ordening, Alblasserdam