Naar inhoud

Effectmeting windturbines bij Kinderdijk

Kernkwaliteiten centraal bij waarderen effecten

In vereenvoudigde vorm bestaat een HIA uit het formuleren van de uitdaging of ontwikkeling (het doel van de HIA) en een bureau zoeken en inhuren om de HIA te laten uitvoeren. Daarna volgen het uitwerken van de OUV, het verzamelen, ordenen en beoordelen van gegevens en ten slotte een rapportage.

Onderwiel van de bezoekmolen te kinderdijk

Kernkwaliteiten scherp krijgen

Na het formuleren van het doel van de HIA (effectmeting windturbines) en de keuze voor een bureau (Land-id) is de OUV vertaald naar locatiespecifieke kernkwaliteiten. Dat is nodig om de effecten op de OUV goed te kunnen beoordelen. Kinderdijk is terug te voeren op drie kernkwaliteiten: het ingenieuze hydrologische systeem, het ritme van de 18de-eeuwse molens en het typische door de mens gemaakte Nederlands landschap. Centraal stond vervolgens de vraag wat de impact is van de plaatsing van windturbines op deze kwaliteiten.

Ook alternatieven halen het niet

Op basis van de plannen zijn gegevens verzameld die inzicht geven in de effecten van de ontwikkelingen op de OUV. Deze fase bestond grotendeels uit het waarderen van de effecten op de site, deels op basis van intekening van de windturbines in het landschap. Hierdoor werd het visuele aspect duidelijk. Vanwege de verwachte negatieve effecten is ook gekeken naar vijf alternatieven. Helpt een aanpassing in hoogte, aantal en locatie van de turbines? In alle varianten bleef de uitkomst negatief.