Naar inhoud

Effectmeting windturbines bij Kinderdijk

Mogelijke impact vooraf in kaart gebracht

Wel of geen windturbines bij Kinderdijk? Dat was de vraag. Een ‘Heritage Impact Assessment’, of cultuurhistorische effectrapportage, gaf richting.

In Kinderdijk is bijna duizend jaar 'strijd tegen het water' zichtbaar in het polderlandschap. Het molencomplex Kinderdijk-Elshout in de Alblasserwaard, met zijn wereldberoemde molens, is sinds 1997 werelderfgoed. Dat betekent bescherming van de bijzondere universele waarde (‘Outstanding Universal Value’, OUV).

Welke impact zou het plan van Nedstaal om windturbines in de omgeving van Kinderdijk te plaatsen op die OUV kunnen hebben? Om dat te bepalen is een ‘Heritage Impact Assessment’ (HIA) gedaan. Dit instrument is geschikt voor onderzoek naar de effecten van grote(re) ruimtelijke ontwikkelingen of ingrepen. Op basis van deze HIA besloot de provincie Zuid-Holland geen toestemming voor de windturbines te verlenen.

 

Verder in dit praktijkvoorbeeld: