Naar inhoud

Een wederopbouwwijk met een goed verhaal

Positief over de eigen woonomgeving

Hoe maak je bewoners duidelijk dat hun eigen wijk bijzondere waarde heeft? Eigenlijk eenvoudig: gewoon door het ze te vertellen. En door ze onderdeel te laten zijn van de activiteiten en gesprekken te voeren.

Rolschaatswedstrijden voor de jeugd op de Laan van Kerschoten. Persfoto uit het archief van persfotograaf Bastin (1950-1960). (Foto: ©CODA Archief)
Rolschaatswedstrijden voor de jeugd op de Laan van Kerschoten. Persfoto uit het archief van persfotograaf Bastin (1950-1960). (Foto: ©CODA Archief)

Met gids langs informatiepanelen

Al vrij snel na de bekendmaking dat het een gebied van nationaal belang was, was er voor wijkbewoners en andere geïnteresseerden een wandelroute langs informatiepanelen. Dit was rond Open Monumentendag in 2012. De panelen toonden foto’s van de aanleg van de wijk, voorzien van een toelichting dat deze door het Rijk was geselecteerd als belangrijk wederopbouwgebied. Het was als het ware een tentoonstelling in de open lucht, met als titel ‘Kerschoten in beeld’. Er waren rondleidingen met een gids en er was een routekaart die huis-aan-huis is verspreid. De wijkkrant en De Stentor besteedden er de nodige aandacht aan. Later was deze panelenroute als tentoonstelling te zien in het wijkcentrum De Groene Hoven.

Het dagelijks leven van vroeger gescand

Een ander project betrof het scannen van oude fotoalbums van bewoners van Kerschoten door CODA Archief, het historisch documentatiecentrum van de stad Apeldoorn. De fotocollectie van het archief bevatte tientallen foto’s van Kerschoten, maar meestal zonder mensen. Terwijl het in de jaren ’60 en ’70 een drukke kinderboel was, aldus de bewoners. Zo werd er altijd veel gezwommen in de plassen (zo noemde men de vijvers in het park), maar op foto’s was daar niets van terug te zien. Een oproep leverde vele foto’s op. Deze geven bij elkaar een mooi beeld van het dagelijks leven in de Apeldoornse wederopbouwwijk. En het bracht op een positieve manier aandacht voor de wijk. De foto’s zijn nu via de website van CODA Archief te bekijken.

Participeren en voorlichten

Een paar jaar na de panelenroute werd het tijd voor meer gerichte communicatie. Toen is door de RCE een brochure gemaakt (huis-aan-huis verspreid) om de bewoners van Kerschoten nader te informeren over de ‘wederopbouwwortels’ van hun wijk. Deze heeft aan de wieg gestaan van de serie van dertig brochures over de geselecteerde wederopbouwgebieden. Verder is meerdere keren voorlichting gegeven op bewonersavonden van de wijkraad en belangenvereniging Het Appèl. Hier is ook een film over wederopbouw vertoond, speciaal voor dit doel gemaakt. En meer algemeen voor alle wederopbouwgebieden was er een reizende tentoonstelling en een wederopbouwkamer op het VNG Jaarcongres 2015 in Apeldoorn. Ten slotte, De Stentor organiseerde i.s.m. de wijkraad een prijsvraag voor een naam voor het park. De wijkraad koos op basis van de inzendingen voor de naam Koningspark Kerschoten.

Duurzame renovatie met oog voor cultuurhistorische kwaliteit

Ook is geparticipeerd in werkgroepen van het energieconsortium waar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kennis van energiebesparende maatregelen in relatie tot monumenten inbracht. Ook hier is aandacht gevraagd voor de cultuurhistorische waarde van de wijk. Aanvankelijk was hier weerstand tegen, omdat dit de plannen zou bemoeilijken. Konden er nog wel zonnepanelen op huizen als je rekening moest houden met de oorspronkelijke architectuur? Nu zijn de plannen dusdanig dat gewerkt wordt aan verduurzaming, met behoud van de cultuurhistorische kwaliteiten.

Waardering en planmatige verankering cultuurhistorie

Alle voorlichting en gesprekken met de gemeente hebben ertoe geleid dat het bestemmingsplan in combinatie met een beeldkwaliteitsplan van Kerschoten op de gemeentelijke agenda staat en daarmee bestuurlijk borging gaat krijgen. De belangrijkste elementen die beschermd gaan worden: de groenstructuur, de stedenbouwkundige opzet en de architectonische samenhang. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld het vrij houden van de zijkanten van de (hoek)woningen in het plan Zuiderhoek en dat bouwblokken qua beeld uniform blijven.

Maar het belangrijkste resultaat van de communicatiemomenten is dat bewoners meer bewustzijn hebben van het unieke karakter van hun woonwijk. Waar zij voorheen weinig wisten van hun woonomgeving, maar die zeker wel waardeerden, is het besef gegroeid dat dit een bijzondere wijk is om zuinig op te zijn. Het goede verhaal over de cultuurhistorische kwaliteiten heeft daarvoor gezorgd.

“Nergens in Apeldoorn wonen de mensen zo midden in het groen. Het park grenst aan de voordeuren.”

Ton Ceelie, wijkraad Kerschoten