Naar inhoud

Een wederopbouwwijk met een goed verhaal

Naoorlogse groene wijk van Scandinavische snit

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de gemeente Apeldoorn in een groeiversnelling. Het dorpse karakter van omstreeks 1900, met destijds ruim 25.000 inwoners, verdween in rap tempo. Een halve eeuw later, in 1950, woonden er al bijna 86.000 mensen. De grens van 100.000 inwoners werd in 1958 bereikt. Apeldoorn had dus dringend behoefte aan meer woonruimte, dat onder andere vorm kreeg met de wederopbouwwijk Kerschoten. Een deel van de wijk is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geselecteerd als één van de dertig wederopbouwgebieden van bijzondere waarde uit de periode tussen 1940 en 1965. 

Kaart van het uitbreidingsplan van Apeldoorn (bron: CODA)

Loosche Veld aangekocht

De grond waarop Kerschoten is gebouwd is in 1955 door de gemeente Apeldoorn aangekocht voor stadsuitbreiding. Het gebied was van oorsprong het Loosche Veld, onderdeel van de Noord-Apeldoornse Mark. Het Loo en Veldhuizen (het huidige bedrijventerrein Stadhoudersmolen) en diverse gemeenschappelijke velden vormden samen deze mark. (Beeld: ©CODA Archief)

Luchtfoto van de wijk Kerschoten in Apeldoorn (foto: Hans Snelleman, CODA Archief)

Architect en stedenbouwkundige David Zuiderhoek krijgt de klus

Begin 1956 krijgt David Zuiderhoek, de voormalige stadsarchitect van Amersfoort, de opdracht voor de stadsuitbreiding. Drie woningbouwverenigingen zijn de opdrachtgevers. Vanaf 1958 verrees Kerschoten aan de noordkant van de stad, direct ten noorden van de villawijk De Parken. Met de vier woontorens in het centrale park, gerealiseerd in 1972-1973, was de wijk gereed. (Foto: © Hans Snelleman, CODA Archief)

Zicht op het winkelcentrum van de wijk Kerschoten (foto: RCE)

Woningen, scholen, kerken en winkels

Het stedenbouwkundig plan van architect en stedenbouwkundige Zuiderhoek omvatte 900 woningen en uiteenlopende wijkvoorzieningen, zoals scholen, kerken en een winkelcentrum. Zuiderhoek ontwierp de meeste gebouwen en woningen zelf. Dit heeft gezorgd voor veel overeenkomsten tussen de verschillende bebouwingstypes. Dit zie je terug in dakhellingen, materiaal en kleur. Hierdoor is de wijk een samenhangend geheel. (Foto: ©RCE)

Zicht op de Edisonlaan in de wijk Kerschoten in Apeldoorn (foto: CODA Archief)

Scandinavië staat model

Voor het uitbreidingsplan Kerschoten heeft Zuiderhoek zich laten inspireren door naoorlogse stadsuitbreidingen in Zweden en Denemarken. Deze Scandinavische invloed is tot uiting gekomen in de verkeersluwe woongebieden, de mix van hoog- en laagbouw in het groen en de geconcentreerde voorzieningen. Deze nieuwe wijkopzet paste goed bij het wederopbouwprincipe licht, lucht en ruimte. (Foto: ©CODA Archief)

Zicht op een deel van park en uitzicht op een flat in de wijk Kerschoten (foto: CODA Archief, Albert Cnossen)

Wonen in een parklandschap

Apeldoorn is altijd een groene stad geweest en Kerschoten moest in die traditie ook een groene wijk worden. De wijk heeft een centraal park, ontworpen door landschapsarchitect Robert Boom. De grote afwisseling van soorten planten en bomen, doorzichten, bodemreliëf en vijvers met taluds maken dit park bijzonder. Inmiddels is het een gemeentelijk monument. De woningen bevinden zich altijd aan het groen, zoals dit park, en hebben voor- en zijtuinen. De hoofdwegen hebben brede groenstroken met bomen erlangs. (Foto: ©CODA Archief, Albert Cnossen)