Naar inhoud

Een wederopbouwwijk met een goed verhaal

Communicatie maakt Kerschoten geliefder bij bewoners en bestuurders

De cultuurhistorische kwaliteiten van wederopbouwwijk Kerschoten waren onbekend en onbemind. Communicatie hierover creëerde een breed draagvlak.

Het zuidelijke deel van de wijk Kerschoten in Apeldoorn is uitgekozen als een van de dertig wederopbouwgebieden van nationaal belang. De meeste bewoners hadden geen flauw idee wat deze waardering betekende. Ging het om een beschermd gezicht? Ook de bestuurders wisten niet direct wat dit label betekende.

Omdat voor waardering en bescherming van de cultuurhistorische waarden draagvlak nodig is, is keer op keer op verschillende manieren het verhaal hiervan verteld. De bewoners woonden er al met veel plezier. En door een goed verhaal te vertellen zijn mensen nu veel meer bewust waar ze wonen en hebben een positievere blik op de waardering voor hun wijk. De gemeente gebruikt de bijzondere kenmerken van Kerschoten nu bij ontwikkelingen.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: