Naar inhoud

De Koloniën van Weldadigheid, een herkenbare uitstraling

Eén geschiedenis, vijf verhalen

De werelderfgoednominatie van de Koloniën van Weldadigheid heeft een gezamenlijke stip aan de horizon gezet die alle betrokken partijen bindt. Het heeft ze aangezet tot samenwerking om het erfgoed te borgen en gezamenlijkheid uit te stralen. Belangrijk onderdeel hiervan is het project ‘Eén geschiedenis, vijf verhalen’.

Verschillende organisaties in Nederland en België werken in dit project samen aan presentatie, educatie en een visie op publieksontsluiting. Hoofddoelen van de samenwerking zijn grotere bekendheid van het overkoepelende Kolonie-verhaal, betere bescherming, meer draagvlak in de omgeving en stijgende bezoekersaantallen voor de vijf locaties.

Lees op de pagina Koloniën in beeld meer over de gedachte achter en het ontstaan van de Koloniën van Weldadigheid.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: