Naar inhoud

Inzicht mogelijke locaties waardevolle begraven landschappen

Zeebodem rijk aan resten uit verre verleden

De Noordzee is vanuit geologisch perspectief een jonge zee. De zee ontstond zo’n 11.000 jaar geleden, na de laatste ijstijd. De zeespiegel steeg door het afsmelten van de ijsmassa’s die zich in de laatste ijstijd hadden gevormd. Het bovenste deel van de bodem van de Noordzee is in die ijstijd gevormd door het landijs en grote rivieren, zoals de Rijn en de Theems. De bodem van de Noordzee is rijk aan fossielen, er worden geregeld paleontologische en archeologische vondsten gedaan. Denk daarbij aan botten van onder andere mammoeten, maar ook resten die wijzen op de menselijke aanwezigheid als jager-visser-voedselverzamelaars in de steentijd.

kaart van het Nederlandse continetaal plat

Nederland bestaat voor 60 procent uit zee

De Noordzee is in feite een ondergelopen laagvlakte  11.000 geleden lag dit gebied nog droog en liepen hier als het niet al te koud was mensen en dieren.

Het skelet van een mammoet Fotorechten: thedogg, CC BY-SA 2.0

Mammoetbeenderen op de Doggersbank

In de voormalige laagvlakte van het Noordzeegebied bevonden zich bergen en dalen. Eén van de hogere delen is de Doggersbank. Hier worden nog steeds veel botten van mammoeten en andere uitgestorven zoogdieren gevonden. Waarschijnlijk zijn de dieren daar gestorven toen de Noordzee-laagvlakte onder water liep als gevolg van het smelten van de ijskap na de laatste ijstijd. De Doggersbank was voor hen een ‘vluchtheuvel’ die steeds kleiner werd en waar ze niet meer vanaf konden komen.

 

Olieplatform in de Noordzee. Fotorechten: Erik Christensen, CC BY-SA 3.0

Punt-, lijn- en vlakdekkende verstoringen

De Nederlandse zeebodem krijgt te maken met verschillende soorten bodemverstoringen die effect kunnen hebben op het prehistorische landschap en de daarin aanwezige archeologische resten uit de steentijd. Denk daarbij aanfunderingen van windmolens, boorplatformen, kabels en leidingenen zand- en, delfstoffenwinningen en baggeractiviteiten.