Naar inhoud

Een deltaplan voor erfgoed

Natte voeten voor erfgoed in Deltaprogramma?

De komende decennia staan in het kustgebied uiteenlopende maatregelen op stapel om de veiligheid van ons land te verbeteren. Het Deltaprogramma wil hierbij de cultuurhistorische waarden van het kustgebied positief inzetten. Hiervoor is een overkoepelende visie voor de omgang met erfgoed nodig.

Kurhaus Scheveningen, foto RCE
Iedere kustzone heeft zijn eigen kenmerkende gebouwen, zoals het Kürhaus in Scheveningen dat eind 19e eeuw werd gebouwd.

Ad hoc erfgoed

Zonder een dergelijke visie ligt het zwaartepunt bij beslissingen op factoren als waterveiligheid, economie, recreatie en toerisme en infrastructuur. Belangrijke zaken, maar voor erfgoed betekent dit in de praktijk vaak ad hoc beslissingen. En gemiste kansen.

Een mooiere kust

Daarom hebben Rijk en kustprovincies een praktisch plan gemaakt voor ontwikkelaars van de kuststrook. Doel is de cultuurhistorie bij alle ontwikkelingen te betrekken. Hierdoor ontstaat er:

  • een mooiere, interessantere kust
  • met uitgesproken streekeigen verschillen
  • en een gedifferentieerd en cultureel afwisselend vestigingsklimaat

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335