Naar inhoud

Een deltaplan voor erfgoed

Koers voor de kust

Hoe maak je voordelig gebruik van cultuurhistorische kenmerken bij kustversterking? Een antwoord op deze vraag begint met een inventarisatie van de erfgoedrijkdom van de verschillende kustgebieden. Dit vormt de basis voor een andere kijk naar erfgoed langs de kust.

‘interventie maakt de Hollandse Waterlinie beleefbaar’ Beeld: feddes-oltholf.nl
Ruimtelijke plannen kunnen de identiteit van een gebied versterken. Beeld: feddes-oltholf.nl

Spoorzoeken

Het onderzoek omvat de gehele kustzone in de vijf kustprovincies, inclusief de kustlijn van Groningen en Friesland en de randen van de Waddeneilanden. De kustzone is het kustfundament van de laagwaterlijn tot de binnenduinrand en de Waddenkust.

Er is gekeken naar de invloed van de mens op de verschillende typen landschap. Sommige menselijke sporen zijn verdwenen onder zee of zand, anderen zijn nog te zien, zoals waterleidingduinen, vuurtorens en de bunkers van de Atlantikwall. Zo heeft elk deel van de kustzone een eigen geschiedenis.

Elk gebied een eigen richting

De combinatie van de ruimtelijke plannen voor de kust en de cultuurhistorische kenmerken leidt per deelgebied tot een ‘koers’. Dit is een denkrichting voor ruimtelijke plannen om de identiteit van een gebied te versterken. Voorbeelden maken inzichtelijk hoe een dergelijke versterking bij kustontwikkelingen vorm krijgt.

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335