Naar inhoud

Een deltaplan voor erfgoed

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335

Partners

Dit project was een co-project van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Verder werkten in dit project nog mee:

  • Erfgoedhuizen van de kustprovincies
  • Deskundigen op het gebied van de Atlantikwall
  • Deelnemers aan de regiosessies, zoals gemeenten, provincies, landschapsarchitecten en Staatsbosbeheer.
Lees meer