Naar inhoud

Een boost voor naoorlogse winkelstrips

Werk aan de winkel voor tweede toekomst

De prijsvraag heeft vele ideeën opgeleverd, waarvan er enkele zijn uitgerold. Maar dat zijn de uitzonderingen. De praktijk kent doorgaans meerdere hobbels om tot uitvoering te komen. Dat blijkt vooral een kwestie van visie, regie en de juiste samenwerking. Potentie is er echter genoeg.

Cover van Werk aan de winkel - Vijftien kansrijke ideeën voor de winkelstrip in de naoorlogse wijk. (Beeld ©RCE)
Cover van Werk aan de winkel - Vijftien kansrijke ideeën voor de winkelstrip in de naoorlogse wijk. (Beeld ©RCE)

Waar is de probleemeigenaar?

Cruciaal voor het opstarten en slagen van projecten is een structurele trekker, een probleemeigenaar die zich er voor de volle honderd procent voor inzet. Die is er helaas vaak niet. Dit concludeert Jurylid Rob Soeterboek van Inretail in een evaluatie van de prijsvraag Werk aan de winkel. Als de winkelstrip eigendom is van een corporatie zou deze de trekkersrol kunnen vervullen. En anders de gemeente.

Visie en souplesse

Volgens Soeterboek is het startpunt een actuele visie op de detailhandelsstructuur en de gewenste (andere) voorzieningen in de gemeente. Daaruit volgt de rol van winkelstrips. Welke kunnen behouden blijven en hoe gaan we om met de locaties (inclusief de ondernemers) waar winkels niet langer levensvatbaar zijn? De gemeente moet dit proces faciliteren door bijvoorbeeld versoepeling van regelgeving en wijziging van bestemmingsplannen. Dit maakt de weg vrij voor alternatieve functies of ruimtelijke aanpassingen.

Organiseer het gesprek

Het met elkaar in gesprek brengen van stakeholders is een andere noodzakelijke factor. Ook hierbij is een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd. Het kennisnemen van elkaars doelen en belangen leert dat deze dikwijls dicht bij elkaar liggen. En dan is er dus voldoende basis om een gezamenlijke koers uit te zetten, meent Soeterboek. Leer de taal van de ander en wordt bondgenoot. Maak een lijst met actiepunten (en pijnpunten), koppel daar de juiste personen aan en benoem een regisseur.

Hoop voor de winkelstrips

Als de prijsvraag iets duidelijk maakt, volgens Soeterboek, is dat er hoop is voor leegstaande en verloederende winkelstrips. “Vanuit het oorspronkelijke idee van de wijkgedachte is er ook anno nu potentie om hier op een vernieuwende manier invulling aan te geven. De genomineerde inzendingen (…) geven in ieder geval een ruim palet aan ideeën en denkrichtingen. Doe hier je voordeel mee, put er inspiratie uit en voer met elkaar dat gesprek.”

“Het plan geeft een simpele bedrijfseconomische oplossing voor de voormalige winkelstrip: de school huurt de ruimte in de wijk.”

Jury prijsvraag Winkelstrips over het winnende concept

Contact

profielfoto van Eva StegmeijerEva Stegmeijer

Adviseur Landschap

e.stegmeijer@cultureelerfgoed.nl 033-4217254