Naar inhoud

Een boost voor naoorlogse winkelstrips

Grote variëteit aan ideeën

Om de potentie van de winkelstrip als brandpunt van de wijk te onderzoeken, lanceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een ideeënprijsvraag. Een onafhankelijke jury boog zich over 94 zeer gevarieerde inzendingen. Uit vijftien genomineerden zijn uiteindelijk drie prijswinnaars geselecteerd. En er was een eervolle vermelding. De jury was zeer te spreken over de variëteit van de deelnemers en ideeën. Inspiratie en nieuwe inzichten in overvloed. Er zijn blijkbaar genoeg mensen die vinden dat de winkelstrip niet ten dode is opgeschreven.

Groepsfoto van de winnaars van de prijsvraag over de winkelstrip

Symposium winkelstrip De Doelen

Op 19 juni 2015 vond in De Doelen in Rotterdam een symposium over de winkelstrip plaats. De 15 genomineerden van de prijsvraag waren hier aanwezig om hun plannen toe te lichten. Op deze dag was tevens de prijsuitreiking voor de ideeënprijsvraag Werk aan de Winkel.

3d plattegrond van het interieur van een winkelstrip

Winnaar: Buurtwinkel als banenmotor

Geef de winkels een onderwijsfunctie en geef het onderwijs ruimte om van al die winkels kleine banenmotortjes te maken. Dat is het plan in een notendop. De jury prijst de eenvoudige bedrijfseconomische oplossing voor de voormalige winkelstrip: de school huurt de ruimte in de wijk. Studenten leren er het vak en bedrijfjes geven de wijken meerwaarde. Vooral in steden met veel jeugdwerkloosheid wordt het idee van Arjen de Nooijer, Ernst Haagsman en Sander Gelinck kansrijk geacht. In deze casus is gewerkt met de winkelstrip aan het Herderplein in Utrecht. (Beeld: © Nooijer/Haagsma/Gelinck)

plattegrond van de wijkstrip Confucius

Tweede prijs: Wijkstrip

De al jaren noodlijdende winkelstrip aan het Confusiusplein in Amsterdam-Slotermeer transformeert in dit idee tot een plek om te winkelen, wonen, werken en sporten. Het wordt voor buurtbewoners een ‘wijkstrip’, een plek voor ontmoeting, zowel informeel als voor werk. Het plan van Joosje van Geest, Mattijs in ’t Hof (Stipo) en Gert Jan te Velde (Van Schagen Architecten) besteedt aandacht aan de voor- én achterkant van het gebouw. De voorkant behoudt de openbare functie, aan de achterzijde komen woningen. Dit plan wordt gerealiseerd. (Beeld: © Van Geest/In ’t Hof/Te Velde)

idee van een invulling van een winkelstrip

Derde prijs: Winkelstrip & wij(k)gedachte

Onder de naam ‘Winkelstrip & wij(k)gedachte’ introduceerde Diederendirrix i.s.m. Studio Ossidiana een nieuw woon-zorgprogramma op kleine schaal. Het winkelcentrum Burghplan in Eindhoven transformeert in dit concept tot woningen in combinatie met zorg. De wijkverpleging houdt bijvoorbeeld kantoor in de wijk, buren delen een woonkamer en hulpbehoevende ouders en hun kinderen kunnen dichtbij elkaar blijven wonen. En het levert nieuwe inkomsten op. De jury vindt het een sympathiek en realistisch idee voor het teveel aan winkelmeters. (Beeld: © Diederendirrix/Studio Ossidiana)

Tekening van een voorbeeld van kunst tentoonstelling op een winkelstrip

Eervol vermeld: Boijmans in de buurt

Een unieke inzending met een unieke oplossing, aldus de jury. Het concept in “Boijmans in de buurt” brengt kunst van het plaatselijke museum naar het winkelend publiek. Leegstaande winkels fungeren in dit plan als toonkamer of dependance van een museum. De inzending won geen prijs omdat het idee in de praktijk lastig uit te voeren zou zijn. Museumstukken zijn bijvoorbeeld vaak kostbaar en daarom duur om te beveiligen buiten de reguliere museumomgeving. Toch is er al wel zo’n ‘wijkmuseum’ gerealiseerd. Het Van Eesterenmuseum in Amsterdam heeft de primeur met ‘Van Eesteren in de Etalage’. Al winkelend kun je hier informatie krijgen over het erfgoed in de openbare ruimte. (Beeld: © Studio LS)