Naar inhoud

De Koloniën van Weldadigheid, een herkenbare uitstraling

Gemeenschappelijk verhaal over de bühne

De Maatschappij van Weldadigheid, het Nationaal Gevangenismuseum, Kempens Landschap en Vereniging de Ommerschans hebben een gezamenlijk projectplan opgesteld. Nu worden de plannen in twee fases concreet uitgevoerd. In 2018, als de Koloniën 200 jaar bestaan en de nominatie als werelderfgoed gepland staat, moet alles gerealiseerd zijn.

~Entree van het Gevangenismuseum in Veenhuizen
Het Gevangenismuseum in Veenhuizen trekt jaarlijks ruim 100.000 bezoekers (Foto: Weefemwe, CC BY-SA 4.0)

Fase 1: het verhaal en de presentatie

De eerste fase is afgerond begin 2017. Dan is het gemeenschappelijk te vertellen verhaal klaar en zijn verder met name de zaken rond de presentatie van het Kolonie-verhaal gereed. Zo is er het ontwerp van de huisstijl (het logo is in oktober 2016 gepresenteerd), zijn er ontwerpen van de vier exposities en zijn op basis van archiefmateriaal biografieën van kolonisten uitgewerkt. Er is AV-materiaal, de gemeenschappelijke website is af en er is een overkoepelend plan voor marketing en communicatie.

Fase 2: bezoekerscentra en exposities

De volgende fase staat geheel in het teken van het inrichten van de vier bezoekerscentra en vier exposities. Het publiek krijgt op elke locatie of Kolonie naast het specifieke verhaal, onder andere verteld door tot leven gebrachte Kolonisten, het verhaal over de Maatschappij van Weldadigheid te zien en horen. Digitale ontsluiting van de archieven, aansluitend op de exposities, speelt hierbij een belangrijke rol. Deze fase is gereed in 2018. In het Projectplan Koloniën van Weldadigheid staan de deeluitwerkingen van alle bezoekerscentra beschreven.

Samenhang en samenwerking

Het project ‘Eén geschiedenis, vijf verhalen’ is nog niet voltooid. De partijen zijn wel grensoverschrijdend gaan samenwerken: ze ontplooien samen initiatieven en er wordt nieuwe kennis ontwikkeld. Iedereen zet in op een blijvende samenwerking, met een efficiënte inzet van middelen. Dit doet recht aan het historische belang van het project van Johannes van den Bosch en is tevens een belangrijke stap naar de werelderfgoedstatus. Alleen door samenwerking en samenhang is dit erfgoed te borgen en beter over de bühne te brengen. In december 2016 zijn de Koloniën van Weldadigheid door het kabinet voordragen om op de Werelderfgoedlijst van Unesco geplaatst te worden. In januari 2017 is de voordracht aan het Werelderfgoedcomité overhandigd. Het comité zal in 2018 besluiten of dit unieke stuk Nederland inderdaad op de Werelderfgoedlijst geplaatst wordt.

 

Contact

Peter TimmerPeter Timmer

Adviseur Erfgoed & Ruimte

p.timmer@cultureelerfgoed.nl 033-4217355