Naar inhoud

Drentsche Aa als vijfsterrenlandschap

Unieke kwaliteiten geborgd door onderzoek en samenwerking

Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa kent een rijke verzameling van cultuurhistorische en natuurlijke waarden. Dit is de uitkomst van een duizenden jaren lang samenspel van natuur en menselijk ingrijpen. Het betrekken van de erfgoedcomponent bij de ontwikkeling van het gebied heeft een vanzelfsprekende meerwaarde.

Een geïntegreerde benadering die bekend is geworden als het Drentsche Aa-model helpt hierbij. Deze houdt in dat experts en burgers samenwerken. En kennis wordt, met de blik op de toekomst, omgezet in ontwerp. Een landschapsbiografie, die zowel de wording beschrijft als de huidige kenmerken en kwaliteiten van het gebied benoemt, is hiervan de blauwdruk. Een evenement en een congres zorgden voor bewustwording en kennisdeling.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: