Naar inhoud

Dorpenacademie verbindt initiatiefnemers platteland

Maatwerk voor dorpen

In de tweede fase van het ennisprogramma Van Onderop! stonden van september 2015 tot najaar 2016 samenwerking en verbinding centraal. Initiatiefnemers, overheden, instituties en experts gaan letterlijk samen aan de slag.

Kennis uitwisselen tijdens Dorpenlab in Holwerd. (© Ruimtevolk)
Kennis uitwisselen tijdens Dorpenlab in Holwerd. (© Ruimtevolk)

Sleutelwoorden voor het kennisprogramma Van Onderop! zijn kennisuitwisseling en netwerkvorming. Initiatiefnemers, ondernemers, overheden en andere betrokkenen deelden ervaringen en werkten samen aan vraagstukken van dorpen.

Alle activiteiten vallen onder de bredere noemer Dorpenacademie. Samengevat ondersteunt deze academie ‘lokale, regionale en nationale overheden hierbij door middel van een uniek, interregionaal en op maatwerk gericht kennisprogramma’.

Ruimtevolk geeft zelf de volgende opsomming van activiteiten van de Dorpenacademie:

  • Themabijeenkomsten en expertmeetings over zaken als herbestemming van erfgoed, vrijkomend agrarisch vastgoed of hoe dorpen kunnen profiteren van de energietransitie;
  • Dorpenlabs waarin initiatieven van bewoners met een kennisbehoefte in een dag een paar stappen vooruit worden geholpen met expertise van vakinhoudelijke experts en ervaringsdeskundigen die in andere regio’s iets soortgelijks hebben gedaan;
  • Praktijkbijeenkomsten over het samenwerken tussen bewoners, ondernemers, ambtenaren, bestuurders en maatschappelijke organisaties aan de toekomstbestendigheid van dorpen;
  • Maatwerk in praktische ondersteuning en kennisvragen van dorpen.

'In de regel het meest succesvol zijn projecten waarin mensen de problemen van de ander helpen oplossen'

Frank Strolenberg, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Intensieve werksessies

Dorpenlabs bestaan uit intensieve werksessies waarbij initiatiefnemers van onderop in één dag een paar stappen vooruit worden geholpen. In deze bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen, vakinhoudelijke experts uit andere regio’s en samenwerkingspartners zoals gemeente en maatschappelijke organisaties wordt gezamenlijk gewerkt aan het vergroten van de slaagkans van projecten (zie In beeld voor de dorpenlabs in Strijen en Noord-Nederland). Daarnaast waren er speciale bijeenkomsten voor professionals die in het teken stonden van hun kennisbehoefte over burgerinitiatieven. Door het samenbrengen van initiatiefnemers en professionals leerden ze van elkaar.

Contact

Frank StrolenbergFrank Strolenberg

Programmaleider Herbestemming

f.strolenberg@cultureelerfgoed.nl 033-4217685