Naar inhoud

Dorpenacademie verbindt initiatiefnemers platteland

Dorpen doen het zelf

De Dorpenacademie heeft als doel initiatiefnemers en professionals in krimp- en anticipeerregio’s te ondersteunen, te inspireren en een stap verder te brengen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bieden van een podium aan succesvolle en inspirerende initiatieven. Naast dorpenlabs en andere bijeenkomsten is de website Dorpenacademie.nl zo’n platform. Hierop staan inmiddels zo’n 60 initiatieven. Een selectie.

foto: © Ruimtevolk

Initiatief: Mariënvelde pakt in gezamenlijkheid aan

De bewoners van Mariënvelde hebben een Brede Maatschappelijke Voorziening gerealiseerd. Dit is een activiteitengebouw dat ook dienst doet als thuisbasis van de zorgcorporatie van dit dorp in de Achterhoek. Hiermee menen ze de effecten van krimp te hebben verzacht: jongeren die vertrekken, leegstaande gebouwen, minder voorzieningen. De initiatiefnemers riepen dorpsbewoners bijeen, hielden een enquête en scherpten de plannen aan. In september 2016 is het gebouw, ontworpen door dorpsbewoners en gebouwd met professionals en vrijwilligers samen, geopend. In Mariënvelde pakt men nu meer zaken in gezamenlijkheid aan.

foto: © De Tsjoender

Initiatief: Starterswoningen in oude boerderij

In Garyp (Friesland) maakte Johan Timmermans van een vervallen boerderij een complex met zeven starterswoningen. Deze zijn verkocht aan jonge huishoudens voor minder dan 100.000 euro per stuk. Hiervoor werkte de ondernemer samen met het dorp en de gemeente, een samenwerking ‘door het midden’ dus. De leegstaande boerderij, als symbool van verval en machteloosheid, veranderde hierdoor in een inspirerend project. Het was win-win-win: probleempand nieuw leven ingeblazen, betaalbare huisvesting voor nieuwe dorpsbewoners en werk voor het eigen bedrijf.

foto: Op excursie in Holwerd, © Ruimtevolk

Dorpenlab Noord-Nederland: een aanstekelijk ‘waarom’

Het Dorpenlab Noord-Nederland bracht drie initiatiefnemers en professionals met elkaar in contact. Deze initiatiefnemers waren: Hotel Holwerd (transformatie van leegstaande woningen tot een groot hotel met kamers verspreid over Holwerd), Coöperatie Markebeheer (bewoners van buitengebied Onstwedde gaan zelf de natuur duurzaam beheren) en Houd Onderdendam Overeind (naast herstel van aardbevingen willen de bewoners werken aan toekomstbestendigheid). De centrale boodschap van deze bijeenkomst was dat het ‘waarom’ van een initiatief aanstekelijk moet werken voor de betrokken partijen. 

foto: Dorpskroeg in oude staat, © RCE

Initiatief: Herberg Wongema

Erik Wong werd verliefd op het dorp Hornhuizen in het noorden van Groningen. Hij kocht de dorpskroeg die met sloop werd bedreigd en begon herberg Wongema. Naast café-restaurant is een belangrijk doel de Randstad en de regio te verbinden. Zo zijn er slaapplekken voor Randstedelingen die een paar dagen op het platteland willen werken. Ook kwamen er studenten van de Rietveld Academie in Amsterdam voor een project over Hornhuizen. Zij deden dat samen met lokale mbo’ers. Wongema organiseert ook lokale happenings, zoals een aardappeloogstfeest.

foto: © Vincent van Dordrecht

Dorpenlab Strijen: ander gebruik boerenerven

Veel boerenerven in de Hoeksche Waard en West-Brabant transformeren naar nieuwe functies. Het Dorpenlab in Strijen bracht vier initiatiefnemers van zo’n herbestemming bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst werkten zij de nieuwe plannen voor hun boerenerven, stallen en boerderijen nader uit. Dit gebeurde onder begeleiding van diverse professionals: een planoloog, jurist, landschapsarchitect en ervaringsdeskundige. Voorbeelden van ander gebruik waar de deelnemers mee bezig waren: ouderenwoningen, proeftuin voor landbouwmethoden, activiteiten met paarden, kunstzinnige en spirituele bijeenkomsten en een experimenteerzone voor de blauwe economie.