Naar inhoud

Dorpenacademie verbindt initiatiefnemers platteland

Bewoners, overheden en professionals werken in krimpregio’s aan de leefbaarheid van dorpen. De Dorpenacademie verbindt ze met elkaar.

De gevolgen van krimp inspireren tot vele initiatieven om dorpen mooier en beter te maken. Hierbij werken bewoners en ondernemers samen met overheden en andere betrokken partijen. Om deze initiatieven te ondersteunen is door Ruimtevolk de Dorpenacademie opgericht. 

De Dorpenacademie helpt dorpen, regio’s, professionals en initiatiefnemers bij het ontdekken en vormgeven van nieuwe toekomstperspectieven van Nederlandse dorpen. Erfgoed speelt hier dikwijls een belangrijke rol in. De nadruk ligt vanaf 2016 op de samenwerking en verbinding tussen initiatiefnemers, overheden en instituties.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: