Naar inhoud

De rol van erfgoed in krimpregio’s

Erfgoed helpt krimpregio’s revitaliseren

In delen van Nederland is de naoorlogse groei omgeslagen in krimp. In veel ruimtelijke plannen is daar maar weinig van te merken: die zijn nog steeds op groei gericht. Maar een groeistrategie is geen realistische strategie: mensen trekken weg, gebouwen komen leeg te staan. Krimp is de nieuwe norm. Dat vraagt actie van regionale overheden.

Een krimpstrategie die begint bij het erfgoed en respect voor de lokale of regionale geschiedenis, kan een negatieve spiraal ombuigen. Dat blijkt in het buitenland, bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland, waar gebieden hun erfgoed inzetten om krimpgebied te revitaliseren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed liet een verkennend onderzoek doen naar de rol van erfgoed in Europese krimpregio’s.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: 

Contact

Frank StrolenbergFrank Strolenberg

Programmaleider Herbestemming

f.strolenberg@cultureelerfgoed.nl 033-4217685

Partners

Dit project is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Lees meer