Naar inhoud

De Koloniën van Weldadigheid, een herkenbare uitstraling

Werelderfgoedstatus in het vizier

In 2018 bestaan de Koloniën van Weldadigheid 200 jaar. Het streven is dat de Koloniën van Weldadigheid in dat jaar de werelderfgoedstatus krijgen. Er is echter geen samenhangende, hedendaagse presentatie van dit toekomstige werelderfgoed.

kaart van Nederland met daarop aangeveven de vijf koloniën van weldadigheid
De vijf Koloniën op de kaart: drie in Nederland, twee in België (uit brochure Koloniën van Weldadigheid)

Informatie ondermaats en gefragmenteerd

In 2012 hebben 14 Nederlandse en Vlaamse partijen die verantwoordelijkheid zijn voor het beheer en de toekomst van de koloniën een samenwerkingsovereenkomst getekend: het pact van Merksplas. Een cruciaal onderdeel daarvan is het starten van het nominatieproces voor het werelderfgoed. Het nominatiedossier bevat een managementplan met onder andere het hoofdstuk ‘publieksvoorlichting en educatie’. Dat is nodig, want de informatievoorziening in de koloniën als geheel is - naar eigen zeggen - ondermaats en sterk gefragmenteerd.

Stroomlijnen van het Kolonieverhaal

De Belgische en Nederlandse Koloniën willen daarom samen een samenhangende publieksontsluiting realiseren, zowel op de locaties zelf als via internet. Inhoud, educatie en vormgeving moeten worden afgestemd om de verhalen van de verschillende koloniën één geschiedenis te laten vertellen. Zo kan het publiek op een goede manier kennismaken met de omvang van de activiteiten van de Maatschappij van Weldadigheid. Daarnaast zijn doelen: grotere bekendheid van het Kolonieverhaal, betere bescherming van de gebouwen en landschappen, groter draagvlak in de omgeving en meer bezoekers.

Veel on site en online bezoekers

Er wordt ingezet op grote aantallen bezoekers: vanaf 2018 minimaal 250.000 bezoekers per jaar op de vier in te richten bezoekerscentra of exposities. Drie centra komen in de Nederlandse Koloniën, in België krijgen Wortel en Merksplas er samen één. Het streven is dat er vanaf 2025 zelfs 400.000 bezoekers komen, uit alle lagen van de bevolking, en internationaal. De potentie van het digitale bereik is ook enorm.

Relevantie voor het heden

De Koloniën hebben grote invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van het sociale stelsel: de zorg van de overheid voor de burgers die ondersteuning nodig hebben. De bezoekerscentra willen verbanden leggen tussen de idealen die 200 jaar geleden ontstonden en hoe we nu omgaan met zaken als zorg, onderwijs, armoede en gevangenen. Dat laat duidelijk de verbondenheid van heden en verleden zien en daarmee de relevantie voor onze tijd.

“Z.M. heeft met veel genoegen deze nieuwe instelling tot verbetering van den staat der Armen gezien, en verwacht van de werkzaamheden (...) gunstige resultaten.”

– De Minister van Binnenlandsche Zaken (was get.) De Coning, 5 maart 1818

Contact

Peter TimmerPeter Timmer

Adviseur Erfgoed & Ruimte

p.timmer@cultureelerfgoed.nl 033-4217355