Naar inhoud

De Deltawerken leren van het verleden

Iconische monumenten krijgen een make-over

De Deltawerken behoren tot de meest iconische monumenten van Nederland. Deze technische hoogstandjes zijn ontworpen als bescherming tegen het water na de watersnoodramp van 1953.

Nu, ruim 60 jaar later, zijn verbeteringen aan de Deltawerken onvermijdelijk. Maar hoe pak je zoiets aan? Zeker omdat de Deltawerken nu meer zijn dan alleen bescherming tegen de zee. Ze zijn de reden voor het ontstaan van nieuwe landschappen, maakten zoutwatergebieden zoet, en gaven Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden de mogelijkheid om zich te ontwikkelen van geïsoleerde eilanden tot aangename en goed bereikbare vakantiegebieden.

De Deltawerken zijn om nog een andere reden bijzonder. Tijdens de bouw keken de ontwerpers voor het eerst ook naar het landschap waarin zij de waterwerken bouwden. En bij elk nieuw waterstaatkundig werk werd gebruik gemaakt van de opgedane kennis van het vorige. Nu er verbeteringen aan de Deltawerken op stapel staan, is het niet meer dan logisch om op naar dit proces terug te kijken en te  zien: wat kunnen we hiervan leren?

Verder in dit praktijkvoorbeeld: 

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335

Partners

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende partijen:

  • Rijkswaterstaat
  • Deltadienst/ TU Delft
  • Wageningen UR
  • Voormalig medewerkers Rijksdienst IJsselmeerpolders
  • Bureau SteenhuisMeurs in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Provincie Zeeland
Lees meer