Naar inhoud

Cultuurhistorie als kans in Arnhem

Cultuurhistorie als kans. Met ‘behoud door ontwikkeling’ als uitgangspunt, is de rijkdom van de cultuurhistorie kader en inspiratiebron bij de ruimtelijke ontwikkelingen in Arnhem. Met een succesvolle vertaalslag van bestaande waarden naar ambities en handelen, heeft de Cultuurhistorische Kansenkaart de basis gelegd voor verder beleid en het verzilveren van kansen. Op diverse gebieden, van ruimtelijke ordening tot economie, recreatie en toerisme.

Verder in dit praktijkvoorbeeld: