Naar inhoud

Charmeoffensief voor wederopbouwerven

Aanleiding en doel: Actie voor de onder druk staande erven

Na een landschapsanalyse van wederopbouwgebied Vriezenveen (2013) en een nadere analyse van de erven (2014) is het tijd voor actie (2015). Vooral in de sfeer van communicatie, om eigenaren, bewoners van Vriezenveen en toeristen bewust te maken van de unieke historie en kwaliteiten van het gebied.

Westerhoevenweg 12 heeft nog een transparant erf met prachtige zichtas
Westerhoevenweg 12 heeft nog een transparant erf met prachtige zichtas, © Het Oversticht

Bewoners aan het roer

Kennis over de ruilverkaveling van Vriezenveen is ruimschoots bijeengebracht in eerdere projecten en onderzoeken door Landschap Overijssel, Het Oversticht, gemeente Twenterand en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vaak in samenwerking met bewoners en de historische vereniging. Deze kennis heeft inmiddels beslag gekregen in een plattelandsvisie en beleidsnotities. Een volgende stap voor ‘Vriezenveen’ is focus op de inrichting van de erven zelf en het creëren van meer draagvlak en bekendheid. Waar eerder burgers bij de projecten betrokken zijn en zij zelf het initiatief namen, gaat de bottom-up benadering deze fase een stap verder: de coördinatie en het organiseren van activiteiten en dergelijke is meer aan hen overgelaten.

Op naar meer gave erven

De uitdaging is om bestaande ‘gave’ erven te behouden en de rest zo veel mogelijk te herstellen. Onder andere mode heeft ervoor gezorgd dat gazons zijn verkleind of helemaal beplant zijn. De karakteristieke moestuinen en kalverweitjes had men steeds minder nodig. Oorspronkelijke veldesdoornhagen hebben plaatsgemaakt voor hagen van coniferen en beuk. Soms zijn woonhuizen uitgebreid en er zijn woningen voor ouders of kinderen bijgebouwd. Van de ruim 70 wederopbouwerven is er slechts nog een aantal gaaf. Eigenaren gaan geprikkeld worden tot ‘goed erfonderhoud’. Zo leveren ze een bijdrage aan de bescherming van dit waardevolle gebied. Overigens beperkt het streven naar behoud van de wederopbouwkwaliteiten zich niet tot de erven. Het gaat ook om herkenbaarheid van structuren, groen langs de wegen, etc.

Weg met die stereotypering

Naast behoud en herstel is een andere, parallelle opgave een groter draagvlak onder bewoners en meer bekendheid bij het grote publiek. Wederopbouwgebieden hebben soms last van het stereotype beeld weinig aantrekkelijk te zijn. Daarom is een tweede doel het promoten van landschapskwaliteiten van ruilverkaveling via communicatie en zo breken met dat negatieve imago.

“Je moet mensen enthousiast maken met een verhaal. In Vriezenveen bijvoorbeeld boekt de historische vereniging daar groot succes mee.”Anita Blom, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed