Naar inhoud

Buurtschappen Gortel en Niersen geven zelf hun toekomst vorm

Een instrument voor prettige gesprekken

De tijd lijkt stil te hebben gestaan in beide buurtschappen. Maar bij nadere beschouwing blijkt dat toch met name voor de fysieke omgeving te gelden. Nieuwe beleidsopgaven, andere bewoners en veranderingen in technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de buurtschappen continu in beweging zijn.

Gehecht aan landschappelijke omgeving

De bevolking van de Veluwse buurtschappen Gortel en Niersen is de laatste decennia getransformeerd van een zelfstandige, lokale samenleving naar een meer naar buiten gerichte, regionale samenleving. Veel van de huidige bewoners werken dan ook niet meer in Gortel of Niersen en hebben elders een baan. Werken en wonen zijn voor hen gescheiden. De oudere bewoners werken veelal nog wel dichtbij huis. Eén ding hebben beide groepen gemeen: ze zijn enorm gehecht aan hun unieke, landschappelijke omgeving.

Feestelijke bijeenkomst tijdens de uitreiking van de Buurschappenvisie.
Feestelijke bijeenkomst tijdens de uitreiking van de Buurschappenvisie.

Eigendom van Kroondomein Het Loo

En juist die landschappelijke omgeving is continu in beweging. Bijna het gehele historische grondgebied van de buurtschappen is tegenwoordig eigendom van Kroondomein Het Loo. Vanuit het Rijk is het buurtschap Gortel aangewezen als Beschermd Dorpsgezicht. De provincie Gelderland heeft vanuit haar Omgevingsvisie de volledige historische begrenzing opgenomen als Natura 2000-gebied en binnen haar Gelders Natuurnetwerk laten vallen. Vanuit dezelfde Omgevingsvisie is bijna het gehele gebied tot stiltegebied verklaard. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft aandeel in het sprengenstelsel dat bij Niersen zijn oorsprong heeft en tot de HEN-wateren, de belangrijkste ecologische wateren, van Gelderland behoort.

Bewoners willen meepraten

De bewoners wilden hun stem laten horen en concreet met een uitvoeringsprogramma aan de gang gaan. Er was dus behoefte aan een middel om het gesprek aan te kunnen gaan met de overheid en het waterschap. Daarop heeft de Vereniging Gortel Niersen besloten om een integrale buurtschappenvisie op te stellen. De vereniging streeft daarbij drie doelstellingen na:

  1. Het in stand houden, bevorderen en waar nodig herstellen van waarden van landschappelijke, cultuurhistorische, natuurhistorische en ecologische aard;
  2. Het in stand houden, bevorderen en verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu en het welzijn van de bewoners;
  3. Het bevorderen van goed beheer van landerijen, landschapselementen, bossen en natuurterreinen.

Contact

Henk BaasHenk Baas

Programmaleider Levend Landschap

h.baas@cultureelerfgoed.nl 033-4217670