Naar inhoud

Buurtschappen Gortel en Niersen geven zelf hun toekomst vorm

Aan de slag met het uitvoeringsprogramma

Na de prioritering van de bewoners was het aan het bestuur om af te wegen welke ideeën mee werden genomen in de buurtschappenvisie. Na selectie en vaststelling van de ideeën en verankering in de buurschappenvisie is al snel een begin gemaakt met de uitvoering van onderdelen.

Na de presentatie op 21 mei 2016 is de landschapsbiografie ‘De buurtschappen van Gortel en Niersen’ voor iedereen verkrijgbaar.
Na de presentatie op 21 mei 2016 is de landschapsbiografie ‘De buurtschappen van Gortel en Niersen’ voor iedereen verkrijgbaar.

Open discussie

In eerste instantie zijn uit de meer dan 200 ideeën er 23 ideeën geselecteerd. Hierover voerde Cultuurland Advies afzonderlijke gesprekken met Kroondomein Het Loo, gemeente Epe, provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe. Hieruit kwam een conceptbuurtschappenvisie die alle partijen in een gezamenlijke ‘open discussie’ bespraken. De definitieve ideeën werden samengevoegd tot zes verschillende thema’s. Onder deze thema’s kwamen weer vijftien standpunten te hangen.

Drietrapsopzet

De thema’s en de standpunten zijn opgesteld voor de visieperiode tussen 2015 en 2030 en daarom abstract gehouden. Het uitvoeringsprogramma daarentegen is grofweg opgesteld voor de komende vijf jaar en daarom behoorlijk concreet. In totaal zijn onder de vijftien standpunten 21 uitvoeringsopgaven gehangen. Voor elke uitvoeringsopgave is een stappenplan opgemaakt. Daarin worden contactpersonen bij de gemeente Epe, provincie Gelderland of andere instanties genoemd en tevens inzichtelijk gemaakt of de vereniging met hun uitvoeringsopgaven aanspraak kan maken op subsidieregelingen.

Het systeem van de buurtschappenvisie is met de drie verschillende trappen - thema’s, standpunten en uitvoeringsopgaven - zo opgezet dat bij een toekomstige herijking van de buurtschappenvisie gemakkelijk nieuwe uitvoeringsopgaven aan de standpunten kunnen worden toegevoegd.

Aan de slag

In 'Buurtschappenvisie Gortel Niersen (2015-2030)' staat een uitvoeringsprogramma met alle ideeën, inclusief begroting en afwegingskader. Hier gaat werk van gemaakt worden. Enkele voorbeelden:

  • benadrukken en versterken van het kleinschalige, agrarische karakter van de buurtschappen;
  • streven naar een evenwichtige bevolkingsopbouw (voor beide buurtschappen van vitaal belang);
  • verbeteren van internet en mobiele telefonie;
  • de onveilige verkeerssituatie in beide buurtschappen aanpakken;
  • overlast van toerisme beperken en werken aan een betere toeristische infrastructuur;
  • verduurzaming van de buurtschappen door collectieve energievoorziening.

Breed gedragen visie

Op 21 mei 2016 kreeg mevrouw Meijers, gedeputeerde van de provincie Gelderland, het eerste exemplaar van zowel de landschapsbiografie als de buurtschappenvisie uitgereikt. Zij complimenteerde de vereniging over haar aanpak van dit project dat volgens haar een “aansprekende, pakkende en moderne” insteek had. Wethouder Van Nuys van de gemeente Epe was zeer in zijn sas met de onderliggende landschapsbiografie met diepgang: “Naast het grote, reeds bekende, erfgoed zijn er namelijk zoveel belangrijke, kleine cultuurhistorische zaken, die ook aandacht verdienen.” Rentmeester Willems van Kroondomein Het Loo gaf aan dat de buurtschappenvisie overeenkomt met dat wat Kroondomein Het Loo ook wil. In samenspraak met de bewoners waren enkele punten van de visie, waaronder duurzame energie, zelfs al in ontwikkeling. En wethouder Van Nuys kon mededelen dat de gemeente inmiddels al de eerste gesprekken voor glasvezelinternet heeft gehad.

Contact

Henk BaasHenk Baas

Programmaleider Levend Landschap

h.baas@cultureelerfgoed.nl 033-4217670