Naar inhoud

Brede alliantie voor Romeinse Limes

Langste monument van Europa

Het Nederlandse deel van de Romeinse Limes beslaat ongeveer de zone Arnhem-Wijk bij Duurstede-Utrecht-Katwijk. De provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland zijn nu bezig met andere overheden, archeologen en partijen in Duitsland om de Nederlandse Limes de status van werelderfgoed te laten krijgen. Wat is die Romeinse Limes eigenlijk? Een kort historisch overzicht.

Beeld van wegen en Nerderzettingen in Germania Inferior (Wikimedia Commons)

Verdediging tegen de Germanen

De Romeinen trokken in de eerste eeuw vóór Christus op naar wat later Nederland zou worden. Toen was het nog een gebied dat voor een groot deel door de Germanen bewoond was. De Romeinen slaagden er niet in om hun gebied te veroveren, en maakten een grens bij de rivieren: de Limes (Latijn voor ‘grens’).

Park Matilo, onderdeel van de Roeminse Limes

Archeoloog Tom Hazenberg over de Limes

Tom Hazenberg ontving de Cultuurprijs Zuid-Holland vanwege zijn inzet om de maatschappelijke impact van archeologisch erfgoed te vergroten, in dit geval specifiek op het gebied van Romeins onderzoek langs de Nederlandse kust. Momenteel werkt hij samen met Archeon aan de restauratie van de originele scheepsresten van de Romeinse Zwammerdamschepen, met als doel deze weer terug te geven aan het publiek in het nieuw op te richten Nationaal Romeins Scheepvaart Museum. Bekijk de video op YouTube.

"Matilo 20131017 westpoort" by Bic - Eigen werk. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia.

Forten en versterkingen

Om de grens tussen het Romeinse Rijk en de ‘barbaren’ aan de andere kant te versterken, bouwden de Romeinen vele forten langs de Limes. Dat deden ze onder meer in Leiden, Alphen aan den Rijn, Utrecht en Nijmegen. Foto: Westpoort van de reconstructie van castellum Matilo in het Archeologisch Park Matilo te Leiden. Bic - Eigen werk -CC BY-SA 3.0 via Wikimedia

 

Vrede tussen Germanen en Romeinen. Geschilderd behang door A.Luttenberg, gedateerd 1838. Beeldbank RCE.

Het einde van de Limes

Rond de derde eeuw na Christus raakt het Romeinse Rijk in chaos. Door een opeenvolging van keizers is het Rijk verzwakt. En daar maken de Germaanse stammen ten noorden van de Limes dankbaar gebruik van. Uiteindelijk trekken de Romeinen zich aan het eind van de derde eeuw terug uit de lage landen. Afbeelding: Vrede tussen Germanen en Romeinen. Geschilderd behang door A.Luttenberg, gedateerd 1838. Beeldbank RCE.

In Utrecht is de Romeinse grens herkenbaar gemaakt in de straat.

Na het vallen van de Limes

De Romeinen lieten bij het verlaten van de Limes hun bouwwerken achter. Die vervielen in de loop der tijd. Maar soms werden ze ook afgebroken om de bouwstenen voor andere gebouwen te gebruiken. Sommige gebouwen staan echter nog steeds op de fundamenten van een oud Romeins fort, zoals de Dom in Utrecht.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Nederland en Duitsland om Romeinse Limes voor te dragen voor werelderfgoed.

Samen naar UNESCO werelderfgoednominatie

De provincies Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland werken samen met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland Paltz aan de voordracht van de Romeinse Limes als UNESCO werelderfgoed. Dit zijn ze op 16 april 2015 overeengekomen in Bonn, Duitsland. Delen van de Limes, zoals Hadrians Wall in Engeland en de Obergermanisch Raetische Limes in Duitsland, staan al op de Werelderfgoedlijst. De voormalige grenzen van het Romeinse Rijk in Nederland en Duitsland zullen naar verwachting in 2019 worden voorgedragen.