Naar inhoud

Brede alliantie voor Romeinse Limes

Landelijke én internationale Limessamenwerking

Voor het slagen van de werelderfgoednominatie is de Landelijke Limessamenwerking opgezet. Hierin zitten het Rijk, de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland en de 26 Limes-gemeenten. Zij werken samen met maatschappelijke en private partijen en archeologen. Dit houdt iedereen betrokken.

Een goede samenwerking moet ervoor zorgen dat de Limes beter beschermd, beleefd en benut worden, zoals hier in Berg en Dal

Intentieverklaring

In 2014 bekrachtigen de Limes-overheden op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau hun  betrokkenheid in een verklaring. Ze spreken hun intentie uit samen te werken aan het verkrijgen van de werelderfgoedstatus voor de Limes in Nederland. Er is een speciale besluitvormingsstructuur vastgelegd, met een hoofdrol voor de stuurgroep Limes. Hierin zitten de drie Limesprovincies en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De stuurgroep maakt het nominatiedossier. Daarnaast is het ambtelijk overleg met de 26 Limes-gemeenten cruciaal. Zij komen 2-3 keer per jaar samen.

Verder spannen de partijen in de Limessamenwerking zich in om het draagvlak te vergroten. In de praktijk betekent dit het betrekken van kennisinstituten, erfgoedinstellingen en andere maatschappelijke organisaties, zoals waterschappen en LTO, bij de nominatie.

Luisteren en betrokken houden

Het aanwijzen van de Limes-terreinen gebeurt in nauwe samenwerking met de betreffende gemeente. Iedere gemeente heeft een eigen verhaal waarnaar geluisterd moet worden. Het aanbrengen van samenhang hierin is cruciaal. Wat goed werkt is de vorming van zes Limes-knooppunten of focusgebieden, waaronder Woerden, Leiden en Nijmegen. Buurgemeenten haken met projecten aan en zo ontstaan lokale samenwerkingsverbanden en samenhang. De belangrijkste succesfactoren zijn uiteindelijk dat iedereen een rol heeft en betrokken blijft. Hierbij horen het aangaan van verplichtingen, bijvoorbeeld door bij projecten eigen (gemeentelijke) financiële middelen bij de Limes-gelden te leggen.

Limes toegankelijk maken

De overheden richtten zich met name op de nominatie en bescherming (‘siteholderschap’). Voor publieksbereik, beleving en benutting zijn particuliere partners actief, met name de stichting Romeinse Limes. In samenwerking met bijvoorbeeld ANWB werkt deze aan een toeristische infrastructuur met fiets- en wandelroutes. Niet alles van de Limes is (be)zichtbaar. Wegen, forten, wachttorens, kampdorpen en grafvelden zijn vaak ‘opgeslokt’ door het landschap of door de aanleg van steden. Het creëren van bezoekersplaatsen brengt de oude rijksgrens dichterbij de mensen.

Samenwerking over de grenzen

De keuze voor nominatie van de Nedergermaanse Limes betekent samen optrekken met de oosterburen. April 2015 hebben de Nederlandse provincies met hun tegenhangers in de Duitse deelstaten Rheinland-Pfalz en Nordrhein Westfalen afspraken gemaakt. Een groot voordeel is dat een deel van de Duitse Limes al werelderfgoed is.

Meer kans op werelderfgoedstatus

De Limes-plannen zijn door de brede samenwerkingsaanpak met uiteenlopende betrokken partners nu goed op elkaar afgestemd. De rijksdienst heeft daarbij een coördinerende rol. De Rijksdienst toetst de plannen bovendien aan de bestaande wet- en regelgeving. Dit ontlast provincies en gemeenten. Goed beheer en dus goed behoud vergroot de kans voor de Nedergermaanse Limes werelderfgoed te worden. Nederland en Duitsland zullen in 2020 gezamenlijk de Nedergermaanse Limes voorgedragen als UNESCO Werelderfgoed. Zij hopen dat het in 2021 aan de Werelderfgoedlijst kan worden toegevoegd.

‘Een UNESCO nominatie betekent internationale waardering voor dit unieke en waardevolle erfgoed’

Contact

profielfoto van Cees van RooijenCees van Rooijen

Adviseur Cultuurlandschap en Archeologie

c.van.rooijen@cultureelerfgoed.nl 033-4217274