Naar inhoud

Archeologische verwachtingskaart helpt bij ontwikkelingen in de uiterwaarden

Aanpak: basisgegevens en verwachtingskaarten

Samenwerkende onderzoekers van Deltares, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht compileerden een kennisbasis uit bronproducten en literatuur voor fysische geografie (ouderdom van het landschap) en archeologie (inventaris en verwachtingen). Dat leverde basiskaarten, gegevensoverzichten en periode-specifieke verwachtingsmodellen op.

Nijmegen vanaf de overkant van de Waal gezien.
Het stroomgebied van de Waal. Nijmegen is aan de overkant te zien.

Genereren van verwachtingskaarten

De onderzoekers ontwierpen een systematische methodiek waarmee de gegevensbasis geautomatiseerd wordt omgerekend tot een serie verwachtingskaarten. Gebruikers kunnen de kaarten naar archeologische periode uitsplitsen. De kaarten combineren terrestrische en aquatische archeologische verwachtingen.

Totaalkaart geeft overzicht

De eindproducten van het project zijn een totaalkaart en een serie verwachtingskaarten voor de negen onderzochte tijdsperioden. Alle onderliggende gegevens zijn beschikbaar: kaarten, datasets, catalogi en rapportage. Zowel de verwachtingskaarten als de basiskaarten zijn hier ontsloten als GIS-bestanden.

“...dan blijven vondsten bewaard, maak je het verhaal van het verleden compleet én bovendien bespaar je kosten voor het archeologisch onderzoek.”

E. Heunks, landschapsarcheoloog

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335