Naar inhoud

Archeologische verwachtingskaart helpt bij ontwikkelingen in de uiterwaarden

Resultaat en geleerde lessen: stuur op uitkomst, niet op het proces

Het eindproduct is de serie verwachtingskaarten in haar uitgebreide legenda en vereenvoudigde legenda: Rijkswaterstaat kan deze kaart gebruiken in de risicoafweging bij het begin van ontwikkelingen in het rivierengebied. Gemeenten kunnen de kaart gebruiken bij het ontwikkelen van beleidsadvieskaarten die de basis vormen voor bestemmingsplannen en archeologische bedrijven kunnen de verwachtingskaarten gebruiken om gemeenten te adviseren en te bepalen hoe ze onderzoek gaan doen.

Aardewerkvondsten uit de uiterwaarden bij Deventer.
Aardewerkvondsten uit de uiterwaarden bij Deventer.

Samenwerking Rijkswaterstaat en Rijksdienst: één visie

Samenwerking was het sleutelwoord bij het ontwikkelen van de archeologische verwachtingskaart. In het project waren Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen de opdrachtgever. Zo’n samenwerking kan alleen als beide partijen hetzelfde doel voor ogen hebben. Dit project was daar een schoolvoorbeeld van. Doordat Rijkswaterstaat en de Rijksdienst dezelfde wensen en verlangens hadden voor het eindproduct, konden ze samen een goede en heldere aansturing geven aan de uitvoerende partijen.

Samenwerking rijksdiensten en onderzoekers: innovatie

Een inzicht dat dit project heeft opgeleverd: het is belangrijk om los te laten. In dit project bleven de opdrachtgevers sturen op de uitkomst: een archeologische verwachtingskaart. Tegelijk kregen de ontwikkelaars de vrijheid om te innoveren. De universiteiten en Deltares kregen de ruimte om de opdracht naar eigen inzicht in te vullen. Het doel was helder, maar het pad lag niet vast.

Contact

Ellen VreenegoorEllen Vreenegoor

Programmaleider Eigenheid en Veiligheid

e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 033-4217335