Naar inhoud

Oude Hollandse Waterlinie: gebiedsvisie bevordert behoud

In beeld: Oude Hollandse Waterlinie

De Oude Hollandse Waterlinie dateert uit 1672, toen prins Willem III een verdedigingslinie ontwierp om Holland te beschermen tegen een dreigende inval van de Franse koning Lodewijk XIV. Tussen grofweg het IJsselmeer en de Biesbosch legde hij een landschap aan van forten, dammen, sluizen en inundatiegebieden. Bij een inval konden deze onder water gezet worden. Nu nog bieden deze landschapselementen kansen: plannen in het gebied kunnen hier mooi op aansluiten. Wat is er allemaal mogelijk? Een kijkje naar de kansen in het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie.

Overzichtskaart Oude Hollandse Waterlinie

Een immens landschap

De immense schaal van de Oude Hollandse Waterlinie is pas goed zichtbaar op overzichtskaarten. In het landschap zelf is er vaak weinig van te zien. Alleen vestingsteden en verdedigingswerken zijn voor bezoekers goed zichtbaar: denk aan het vestingstadje Nieuwpoort of de werken bij Gorinchem. Om het belang van de waterlinie duidelijk te maken, is het nodig om groter te gaan denken. Beeld: ARCADIS Nederland BV

Wandelaar op de dijk

Kies voor historisch gebruik van weilanden

De essentie van de linie is dat water als bondgenoot gebruikt werd om de vijand tegen te houden. De inundatiegebieden die dan onderliepen, ten oosten van de dijk, zijn nu voornamelijk als weiland in gebruik. Terwijl de geschiedenis van het gebied meer mogelijkheden biedt: deze weilanden kunnen bijvoorbeeld ook als waterberging ingezet worden door de waterschappen. Dan heeft een gebied niet alleen een functie, maar ook een verhaal. Beeld: Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd

 

Zonnepanelen in een oud inundatieweiland bij Recreatiepark De Klepperstee

Voorbeeld: zet zonnepanelen in

De Oude Hollandse Waterlinie moet gezien, gevoeld en beleefd kunnen worden. Dat betekent dat hij beter zichtbaar moet zijn in de omgeving. Een voorbeeld van een manier waarop dat kan, is door zonnepanelen te plaatsen in de oude inundatiegebieden. De weerkaatsing van het zonlicht symboliseert dan het water dat daar vroeger stroomde, en maakt de inundatiegebieden zichtbaar voor bezoekers. Beeld: Recreatiepark De Klepperstee