Naar inhoud

Behoedzaam ontwikkelen in de Stelling van Amsterdam

HIA zorgt voor groen licht opstelterrein

In de Stelling van Amsterdam bij Uitgeest langs de N203 had de provincie Noord-Holland plannen voor een opstelterrein voor treinen. De mogelijke effecten van deze ontwikkeling op de Outstanding Universal Value (OUV) van het werelderfgoed zijn door bureau Land-id geanalyseerd met een Heritage Impact Assessment (HIA), ofwel een culturele effectrapportage. Tegelijkertijd is de impact van de voorgenomen verbinding A8-A9 op dit werelderfgoed onderzocht met een HIA.

De HIA van het opstelterrein, die een belangrijke basis voor besluitvorming vormde, liet een te groot negatief effect op de OUV zien. Een geoptimaliseerde variant is uiteindelijk door alle betrokken partijen goedgekeurd.

 

Verder in dit praktijkvoorbeeld: