Naar inhoud

Biografie winkelstraat biedt kansen voor leegstand

Partners

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in dit project samengewerkt met 5 gemeenten en een aantal externe deskundigen.

Gemeente Bergen op Zoom
De opgave voor de gemeente is om bezoekersstromen naar een ander deel van het centrum te trekken. De historische kwaliteiten van het gebied kunnen daarbij worden ingezet.

Gemeente Boxmeer
Door gebrek aan uitbreidingsruimte hebben verschillende grote publiekstrekkende winkels het historische gedeelte van de winkelstraat verlaten en zijn eind vorige eeuw naar een nieuwer gedeelte van de straat verhuisd. Nu deze winkels ook deels sluiten, is er aan beide uiteinden van de straat leegstand. Het historische gedeelte van de straat biedt echter extra kwaliteiten.

Gemeente Heerlen (Hoensbroek)
In Hoensbroek werd de straat naar de hoofdingang van de mijn als vanzelf de belangrijkste winkelstraat. Na sluiting van de mijn verdween het automatisme waarmee mensen door de straat trokken.

Gemeente Maastricht
Ooit was Maastricht georiënteerd op het westen en deed goede zaken met Antwerpen en Brussel. De komst van de grens met België veranderde die oriëntatie en dus ook het belang van de die straat.

Gemeente Venray
Venray ontving voor 2011-2013 de prijs voor de beste binnenstad van Nederland. Desondanks heeft het centrum te kampen met winkelleegstand, vooral in de Schoolstraat en het Schoutenstraatje. De analyse laat zien dat de straat die historisch gezien de doorgaande (winkel)straat was, nu ook nog het sterkst is - en dat de straat die opbloeide tijdens de economische groei eind vorige eeuw, nu ook weer als eerste minder floreert.

Externe deskundigen
Externe deskundigen die hebben meegewerkt waren van Seinpost  (John Bardoel en Brechtje Schildkamp) en mdbs  (Matthijs de Boer en Astrid Kockelkoren).

Contact

Frank StrolenbergFrank Strolenberg

Programmaleider Herbestemming

f.strolenberg@cultureelerfgoed.nl 033-4217685