Naar inhoud

Biografie winkelstraat biedt kansen voor leegstand

Aanpak: gemeenten bespreken kansen en valkuilen

Hoe kom je er nu achter wat een alternatieve invulling is voor een leegstaande winkelstraat? Daarvoor riepen vijf gemeenten, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en andere deskundigen een ‘Community of Practice’ (CoP) in het leven. Deze werkgroep bekeek leegstaande winkelgebieden in de betrokken gemeenten en stelde vast waar knelpunten en kansen liggen.

Oude tekening van de wijk Wyck in Maastricht.
Wyck in Maastricht is een voorbeeld van een winkelstraat waar goed gebruik is gemaakt van de cultuurhistorie.

Oplossingsgericht werken aan de dagelijkse praktijk

De vijf gemeenten die deelnamen waren Maastricht, Bergen op Zoom, Venray, Boxmeer en Heerlen (Hoensbroek). Zij bespraken de kansen en valkuilen van leegstaande winkelgebieden met elkaar. Daarvoor konden ze putten uit tal van bronnen: literatuur, concrete casussen, werkbezoeken, een ontwerpatelier en huiswerkopdrachten over leegstand en de aanpak daarvan. Oplossingsgericht werken aan de dagelijkse praktijk stond centraal. De deelnemers wilden tot (nieuwe) inzichten komen om gebiedsgerichte strategieën te kunnen ontwikkelen voor winkelgebieden en aanloopstraten.

Voorbeelden en cases zijn startpunt voor strategie

Er bestaan al verschillende plaatsen die de ‘biografie’ van een gebied actief inzetten om de leegstand te keren: denk aan Wyck in Maastricht of de negen straatjes in Amsterdam. Beide gebieden zijn voorbeeld van de manier waarop de achteruitgang van een gebied succesvol is gekeerd. De negen straatjes in Amsterdam zijn nu zelfs een van de hipste delen van de stad. De CoP verdiepte zich in de instrumenten en strategieën die in die gebieden zijn gebruikt om het tij te keren. Zijn die strategieën breder toepasbaar? Dan kunnen zij de basis leggen voor een gebiedsgerichte aanpak.

Biografie van winkelstraat geeft context voor leegstand

Bij elke deelnemende gemeente voerde adviesbureau Seinpost een cultuurhistorische analyse uit voor een winkelgebied dat te kampen heeft met leegstand. Bijvoorbeeld voor Hoensbroek: de leegstand is daar direct terug te leiden tot het sluiten van de lokale mijn. De winkelstraat leidde oorspronkelijk rechtstreekse naar de hoofdingang van de mijn. Na het sluiten van de mijn werd een belangrijke routing doorbroken. Bovendien kan het verleden ideeën geven voor ontwikkelingen in de toekomst. De CoP keek dus specifiek naar de manier waarop erfgoed ingezet kan worden als voedingsbodem voor nieuw beleid en nieuwe strategieën.

Contact

Frank StrolenbergFrank Strolenberg

Programmaleider Herbestemming

f.strolenberg@cultureelerfgoed.nl 033-4217685