Naar inhoud

Biografie winkelstraat biedt kansen voor leegstand

Aanleiding: leegstand in winkelstraten

Nederland heeft de afgelopen decennia winkels gebouwd voor zo’n 25 miljoen mensen. Die bevolkingsomvang zullen we nooit halen. De branche-organisatie INretail verwacht dan ook dat 30 procent van alle winkels vroeger of later in de problemen komt. In krimpgebieden kan dat gelden voor 50 procent van de winkels.

Lege winkelstraat
In krimpgebieden zal in de toekomst waarschijnlijk zo’n 50% van alle winkels te maken krijgen met leegstand.

Vitaliteit en aantrekkingskracht

Gemeenten richten zich vaak op het ‘vullen’ van lege winkelpanden met nieuwe retail. Maar zijn er niet ook andere mogelijkheden om winkelstraten te revitaliseren? Gemeenten moeten aan de slag met nieuwe strategieën om met leegstand om te gaan. Bijvoorbeeld door te kijken of het niet mogelijk is om een oude winkelstraat in te zetten als woongebied of plek voor creatieve of sociale functies. Niet de winkelbestemming, maar vitaliteit en aantrekkingskracht zijn het belangrijkst.

Biografie van winkelstraten spreekt boekdelen

Wat is de geschiedenis van een winkelstraat? Om te bepalen wat voor nieuwe functie een oude winkelstraat zou kunnen krijgen, is het belangrijk om de ‘biografie’ van een winkelstraat te kennen. Hoe heeft de straat zich tot winkelstraat ontwikkeld? Waarom loopt die winkelstraat nu leeg? En welke functie zou de winkelstraat vanuit cultuurhistorisch oogpunt kunnen krijgen? Hierbij is er ook oog voor de beleving en sfeer van een straat. Cultuurhistorisch besef kan bijdragen aan het veranderen van een winkellandschap van ‘place to buy’ naar ‘place to be’.

“De toekomst begint niet vandaag, die komt altijd voort uit wat eraan voorafging.”

Suzanne Jansen

Contact

Frank StrolenbergFrank Strolenberg

Programmaleider Herbestemming

f.strolenberg@cultureelerfgoed.nl 033-4217685